Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, tutkinnon osa/osia iltapäiväkoulutus oppisopimuksella

Ammattiala
Puhtaus-, kotityö- ja kiinteistöpalvelut
Koulutustyyppi
Ammattitutkinto
Opiskelutapa
Oppisopimuskoulutus (Sedu Oppisopimuspalvelut), Päiväopiskelu
Aloituspäivä
27.01.2021
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen laajuus max
150 osp

Kenelle?

UUSI KOULUTUS, jota ei ole toteutettu aiemmin on suunnattu sinulle, joka haluat täydentää osaamistasi joko ravitsemus- tai puhdistuspalvelualalla. Sinulla voi olla suoritettuna jo puhdistus- tai ravitsemisalan koulutus, mutta monipalveluosaajana tarvitset osaamista kahdelta alalta.

Mitä saat?

Tutkinnon/tutkinnon osan suorittaminen oppisopimuksella
Monipalveluosaajana voi työskennellä esimerkiksi kuntien ja kaupunkien päiväkodeissa ja kouluissa. Osaat toimia asiakaslähtöisesti palvelu- ja jakelukeittiön toimintaympäristössä ja puhdistuspalvelualan työtehtävissä. Koulutuksen tavoitteena on suorittaa tutkinnon osia tai koko tutkinto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta, täydennettynä ravintola- ja catering-alan perusosaamisella sekä tarvittavilla korttikoulutuksilla.
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Lähipäivät toteutetaan iltapäiväkoulutuksena, 3-4 iltapäivää/kk klo 14-18. Koulutus sisältää sisältää lähiopetusta, verkko-opiskelua ja opiskelua omalla oppisopimus-työpaikallasi. Koulutuksessa on lomia, mm. kesällä 4 vkoa. Näytöt annetaan työpaikalla. Koulutusaika tarkentuu jokaiselle opiskelijalle tehtävässä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.
Sisältö
Koulutukseen sisältyy tutkinnon osia henkilökohtaisen osaamisen ja tarpeiden sekä toiveiden mukaan:
ASIAKASPALVELU JA PUHTAUSPALVELUJEN TUOTTAMINEN
- asiakaspalvelu, asiakasturvallisuus, vaitiolovelvollisuus, yrittäjämäisyys ja vastuullisuus, dokumentointi
- laadun toteutuminen ja varmentaminen (mittarit)
- palveluorganisaatio, palvelusopimus/ työohjeet
- tietotekniikan osaamistesti, tunnukset, sähköposti, internet, Moodle
- oman työn suunnittelu
- kustannustietous
- työn organisointi
- EA 1 vastaavat tiedot
- työturvallisuuskorttikoulutus puhtauspalvelualla
YLLÄPITOSIIVOUSPALVELUT
- pintamateriaalit
- siivousaineet, - menetelmät, - välineet ja koneet
-siivousaineet: puhdistustapahtuma, pH, siivousaineiden käyttötarkoitus, tuotelehti, käyttöturvallisuus-tiedote, varoitusmerkit, annostelu, suojautuminen
- menetelmät, kostuttaminen, likatyypit ja menetelmät, sanasto
- siivousvälineet, välineiden käyttötarkoitus, ergonomia
- siivouskoneet; yleistä asiaa koneista, yhdistelmäkone, nopea- ja hidaskierroksinen lattianhoito-kone, pölynimuri
- ergonomia, työtapahygienia ja työturvallisuus
PERUSSIIVOUS
- perussiivouksen perusteet
- siivouskoneet
- kuivan tilan perussiivous ja pintamateriaalien suojaaminen
- kostean tilan perussiivous
PALVELU- JA JAKELUKEITTIÖN TOIMINNOT
- omavalvonta ja hygienialainsäädäntö (hygieniapassi)
- palvelu- ja jakelukeittiön koneet ja laitteet
- ruoanvalmistuksen ajoittaminen
- ruoan kuljettaminen
- esivalmistus jakelukeittiössä
- ammattikeittiön tuotelaatu
- asiakaspalvelu linjastossa
- linjaston hoitaminen
- ruokailutilan ja linjaston puhdistaminen
- suomalainen ruokakulttuuri
- ravitsemussuositukset
- tilauksen tekeminen tuotantokeittiöön
- erityisruokavaliot (verkko-opintoina)
OPPISOPIMUKSELLA AMMATTIIN
Oppisopimuskoulutuksen edellytys on, että sinulla on ravitsemis- tai puhdistuspalvelu-alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Oppisopimusta solmittaessa varmistamme, että voit opiskella työpaikassasi niitä työtehtäviä, joita tutkinnon perusteet edel-lyttävät ja saat työpaikalla asianmukaista ohjausta. Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan
Voit olla ns. vanha työntekijä tai sinut voidaan rekrytoida uutena työntekijänä. Käytä tarvitta-essa hyväksesi TE-toimiston palveluja. Jos olet työtön ja saamassa oppisopimustyöpaikan, var-mista, onko työnantajalla mahdollisuus saada palkkaukseesi tukea TE-toimistosta.
Jos olet jo alan ammattilainen, kysy lisätietoja tutkinnon suorittamisesta suorina näyttöinä ilman tutkintokoulutusta.
Oppisopimuskoulutus on maksuton sekä työnantajalle että opiskelijalle. Tarvittavien korttien korttimaksu (15 €/kortti) jää opiskelijan itsensä maksettavaksi. Hinta sisältää opetuksen ja opiskelumateriaalin.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä 400 €. Lisätietoja: www.tyollisyysrahasto.fi

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun Oppisopimuspalveluihin oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627.

Lisätietoja

Tarkentavat kysymykset oppisopimuksesta Minna Sainiolle puh. 040 868 0631 etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Vastuuohjaaja Teija Pollari p. 040 868 0761, etunimi.sukunimi(at)sedu.fi, (ravitsemisala)
Vastuuohjaaja Päivi Kemppainen p. 040 680 7038, etunimi.sukunimi(at)sedu.fi, (puhdistuspalveluala)