Hae koulutusta

Hae laajasta koulutustarjonnastamme juuri sinulle sopiva opiskelupaikka.

Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen, tutkinnon osa (Vanhustyön erikoisammattitutkinto)

Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
180 osp
Kenelle?
Sinä, joka toimit vanhustyössä ja haluat syventää ammattitaitoasi. Sinulla on vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot syventävine opintoineen sekä pitempiaikaista työkokemusta vanhustyöstä.
Sisältö
Voit suorittaa tutkinnon osan, osia tai koko tutkinnon. Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen (40 osp) on valinnainen tutkinnon osa. Valinnainen tutkinnon osa on myös Kuolevan ihmisen hoitaminen (40 osp). Koko tutkinto 180 osp koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta; Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, Asiakaspalveluverkostossa toimiminen ja Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (yht. 140 osp) ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osp).
Koulutuksen aikataulu:
Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen 40 osp (valinnainen)
9.1.2019 Aloituspäivä uusille opiskelijoille
10.1.2019 Muistiasiantuntijana toimiminen
5.2.2019 Muistioireisen henkilön vuorovaikutuksen tukeminen
6.2.2019 Muistioireisen henkilön toimintakyvyn tukeminen
5.3.2019 Muistioireisten ikääntyneiden hoidon ja palvelujen kehittäminen
9.1.-5.3.2019 Verkko-opinnot Muistioireisen ikääntyneen ihmisen hoidon toimintaperiaatteet
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen 50 osp
5.3.-11.6.2019
Asiakaspalveluverkostossa toimiminen 50 osp
11.6.-10.9.2019
Kuolevan ihmisen hoitaminen 40 osp (valinnainen)
10.9.-12.11.2019
Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen 40 osp
12.11.2019-11.2.2020
Vanhustyössä vaaditaan laaja-alaista osaamista ja kykyä toimia moniammatillisesti eri verkostoissa. Myös aktiivinen tiedon hankinta ja eri tietolähteiden käyttö on edellytyksenä asiakaslähtöisessä vanhustyössä. Lähiopetuksen sisältö perustuu tutkinnon perusteisiin sekä koulutukseen osallistujien omiin ja työyksiköiden oppimistarpeisiin. Tehtävät liittyvät konkreettisesti omaan työhön. Tutkintopajoissa ohjeistetaan näyttöjen suunnittelemiseen.
Miksi Sedu?
Koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä, ennakkotehtäviä ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuksessa ja moodle-oppimisalustalla hyödynnetään hyvien käytänteiden keräämistä ja vertaisarviointia.
Kouluttajat ovat monipuolisesti eri alojen käytännön asiantuntijoita ja heillä on ajanmukainen tieto tarjottavana. Alan parhaan osaamisen hyödyntäminen mahdollistuu hyvien työelämäsuhteiden avulla.
Lähiopetuksessa tapaat samanhenkisiä kollegoita, ja kokemuksia vaihtamalla kaikki oppivat.
Mitä saat?
Koulutuksessa saat ajantasaista tietoa muistisairauksista ja niiden hoitolinjauksista. Opit arvioimaan muistisairaan ihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia laaja-alaisesti sekä hyödyntämään saamaasi tietoa käytännön työssäsi. Saat laajempaa näkemystä muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa elämänhallinnasta ja ihmislähtöisestä työskentelystä. Voit hyödyntää oppimaasi koko työyhteisön hyväksi ja saada valmiuksia erilaisiin vastuutehtäviin.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.
https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
Mitä on hyvä tietää?
Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa keskeisenä teemana on alan kehittäminen, jolloin koulutuksen suorittaminen edellyttää työpaikkaa. Osaaminen osoitetaan työpaikalla aidoissa työtehtävissä tutkinnon osittain. Osaamistasi arvioivat koulutuksen järjestäjän edustaja ja työelämän edustaja.
Seuraava uusien opiskelijoiden aloituspäivä 9.1.2019.
Opiskelijan näkemys
Otteita tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden antamista Aipal-palautteista 12.12.2017:
”Lähipäivät olivat tosi antoisia, koska ryhmässä keskusteltiin paljon omista kokemuksista. Opettajat myös mahdollistivat, että keskustelua syntyi. Ne olivat kyllä voimavarana vastapainoksi työhöni. Tämä koulutus antoi taas uutta potkua työhöni, en kadu yhtään, kun tähän ryhdyin.”
”Tavoitteenani oli saada omaa ammattitaitoani kehitettyä ja näkemyksiäni laajennettua vanhustyössä toimiessani. Selvästi huomaa kuinka koulutuksen myötä on tavoitteeni toteutunut. Työni on vastuullisempaa ja mielekkäämpää.”
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Tutkinnon osa Muistioireisen ikääntyneen ihmisen hoitaminen alkaa 9.1.2019. Täytä hakulomake huolellisesti.
Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Linkki soralakiin http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110951
Hinta/kustannukset opiskelijalle
Tutkinnon osan osallistumismaksu 140€. Koko tutkinnon osallistumismaksu 480€.
Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä 395 €.
Lisätietoja: https://www.koulutusrahasto.fi/fi/etusivu/
Lisätietoja
kouluttaja Tiina Kivinummi p. 040 868 0179
kouluttaja Maarit Hakala p. 040 830 2286
koulutusvastaava Liisa Yli-Kullas p. 040 830 4239
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin, oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627 tai oman alueesi oppisopimusviranomaiseen.