Hae koulutusta

Hae laajasta koulutustarjonnastamme juuri sinulle sopiva opiskelupaikka.

Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Ojaisännöinti/ Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto

Aloituspäivä
Alkaa 30.10.2018
Koulutuspaikka
Ilmajoki
Hae koulutukseen Ilmoittautuminen yrityksille Kumpaa hakeutumislomaketta käytän?
Kenelle?
Täytä hakemus!
Ojaisännöinnin ensimmäinen koulutus, 31.10. 2018 alkava kurssi, on täyttynyt nopeasti. Täytä silti y.o. hakukaavake kohdasta ”Hae koulutukseen”. Se on meille tärkeä merkki, että voimme järjestää uuden koulutuksen mahdollisimman pian ja ottaa yhteyttä sinuun.
Valtaojilla on ratkaiseva merkitys peltojen ja metsien kasvulle. Ojat ovat olemassa, mutta ne vaativat kunnostusta ja ylläpitoa. Aikaisemmin valtio on huolehtinut asiasta, mutta nyt tehtävä on maan¬omistajien vastuulla. Kuitenkin vain harvoilla on kokemusta kunnossapitohankkeen läpiviemisestä. Lisäksi uuttakin osaamista tarvitaan kustannusten hallintaan ja sekä niiden jakamiseen osakkaiden kesken. On olemassa tarve uusille asiantuntijoille, ojaisännöitsijöille; tai laajemminkin vesitalousisännöitsijöille huomioiden kos-teikot ja muut vesirakenteet.
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK sekä Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset järjestävät maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella syksyllä 2018 alkavan vesitalousisännöitsijä koulutuksen. Koulutuksen perusidea on auttaa viemään läpi esimerkiksi valtaojan kunnostushanke: mm. suunnitelman hankkiminen, urakoiden kilpailuttaminen, mahdolliset luvat, työn valvonta ja kustannusten jako osakkaiden kesken.
Koulutus koostuu kolmesta 3 päivän lähiopetusjaksosta ja kolmesta tehtäväosiosta. Kurssin päätyttyä on lopputentti.
Sisältö
Koulutuksen aikana käydään läpi ensin kuivaukseen ja ojitukseen liittyvät taustat ja perusasiat mukaan lukien suunnitelmat, hydrologiset perusteet, erilaiset vesistöhankkeet, tärkeimmät asiaan liittyvät lait ja muut säädökset, sekä vesiensuojeluasiat. Kurssiin kuuluu myös metsäojitusosio. Lisäksi kurssiin kuuluu tukeva paketti ojituksen käytännön järjestämisestä, joka sisältää vesistöhankkeen läpiviennin kaikki vaiheet urakan kilpailuttamisesta viranomaisyhteistyöhön ja tarvittaviin lupiin, ilmoituksiin ja tukien hakuun.
Koulutukseen kuuluu olennaisena osana myös ojitusyhteisön hallinta (oikeudet ja velvollisuudet) sekä vesitalousisännöinnin käytännön toiminta kaikkine siihen liittyvine tehtävineen, sen liiketaloudelliset edellytykset sekä muotoilun liiketoiminnaksi.
Mitä saat?
Tavoitteena on, että koulutuksen läpikäyneillä on valmiudet vesitalousisäntinä toimimiseen ja sen muotoilemiseen liiketoiminnaksi. Tarkoitus on, että kurssin suorittaneet pystyvät itsenäisesti aktivoimaan tai perustamaan ojitusyhteisöt ja hoitamaan kuivatushankkeisiin tai ojakunnostuksiin liittyvät toimet suunnitelmien teettämisestä loppukatselmuksiin.
Mitä on hyvä tietää?
Koulutus järjestetään kurssina, jossa on kolme 3 päivän lähiopetusjaksoa ja 3 tehtäväosiota. Niistä yksi on etukäteistehtävä ja kaksi kotitehtävää lähijaksojen välissä. Kurssin päätyttyä on lopputentti.
Tämän vesitalousisännöintikurssin voi suorittaa myös osana Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkintoa. Muut koulutusosiot alkavat kevättalvella 2019 salaojasuunnittelulla.
AIKATAULU
1. jakso 31.10-2.11.2018 Ilmajoki, päivät 1-3
2. jakso 28.11.-30.11.2018 Mustiala, päivät 4-6
3. jakso 16.1.-18.1.2019 Ilmajoki, päivät 7-9
Lähijaksoista 1. ja 3. järjestetään Ilmajoella Koulutuskeskus SEDUn tiloissa ja keskimmäinen Hämeen ammattikorkeakoulussa Mustialan toimipisteessä. Molemmissa paikoissa on mahdollisuus majoitukseen ja ruokailuun.
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Ojaisännöinti on nyt erillinen kurssi, mutta vuonna 2019 siitä on tulossa osatutkinto vesitalouden osaamisalalla, uudessa Maatalouden erikoisammattitutkinnossa. Tutkintoon valmentava muu koulutus alkaa kevättalvella 2019 salaojasuunnittelulla.
Koulutukseen otetaan 25 opiskelijaa.
Haku koulutukseen päättyy 10.10.2018.
Hinta/kustannukset opiskelijalle
Syksyllä 2018 alkavan kurssin hinta 150 euroa (sis. alv). Sen lisäksi kuluja tulee matka-, ruokailu ja majoituskustannuksista.
Lisätietoja
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
SEDU: Heikki Koskimies 040 830 2388, etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
HAMK: Henrik Lindberg 358505745380 ja Minna Palos 040 567 7627, etunimi.sukunimi(at)hamk.fi
V-S ELY: Anni Karhunen 029 502 2878, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
E-P ELY: Outi Leppiniemi 029 502 8016, outi.leppiniemi(at)ely-keskus.fi