• Lisää kontrastia
 • Palautteella paremmaksi

  Ammattiala
  Esimiestyö, johtaminen ja työhyvinvointi
  Hinta
  2728 €

  Kenelle? / Kohderyhmä

  Koulutus voidaan toteuttaa joko erikseen yrityksen johdolle ja esimiehille tai yhteisesti koko yrityksen henkilökunnalle.

  Mitä saat

  Oivallat palautteen merkityksen ja ymmärrys ihmisten erilaisuudesta kasvaa. Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot kehittyvät.
  Ihmiset tunnistavat oman roolinsa ja vastuunsa ja työtavat ja keskinäinen vuorovaikutus parantuvat.
  Esimies-alaissuhteet kehittyvät suotuisasti ja motivaatio ja sitoutuminen vahvistuvat.
  Organisaation tavoitteet kirkastuvat.
  Palaute on yksi parhaista keinoista motivoida ja ohjata työntekijöitä heidän työssään.
  Esimiehen positiivinen palaute kertoo, että työntekijä on onnistunut työssään.
  Kannustavalla palautteella esimies osoittaa myös arvostavansa työntekijää ja tämän suoritusta. Positiivinen palaute innostaa ja koskettaa.
  Uuden oppiminen vaatii myös korjaavaa palautetta ja poisoppimista vanhasta.
  Korjaavalla palautteella esimies osoittaa välittämisensä, sillä sen avulla hän voi auttaa toista kehittymään ja onnistumaan työssään. Hyvä korjaava palaute on rakentavaa. Se tarjoaa myös keinoja, joiden avulla työt voidaan tehdä entistä paremmin. Palautteen saaminen tarjoaa myös esimiehelle mahdollisuuden kehittyä työssään. Siksi hänen kannattaa pyytää aktiivisesti palautetta omilta alaisiltaan.
  - Palautteen laatu
  - Viestintätyylit
  - Erilaisuuden huomioon ottaminen
  - Luova palaute
  - Kissa pöydälle - esimiehen vaikeat keskustelut
  Tarvittaessa muotoilemme sisältöä osallistujien tarpeiden mukaan. Kaksi kouluttajaa johdattaa osallistujat päivän teemoihin tietoiskuilla, pohdinnoilla ja keskusteluilla. Videot ja parityöskentelyt tehostavat oppimista. Kouluttajina toimivat:
  Koulutuksen kesto on kuusi tuntia (esim. klo 9-15) ja se voidaan toteuttaa myös kahdessa osassa, eri päivinä / iltoina. Huom. vähintään kuuden tunnin koulutuksesta / hlö / vuosi voi saada koulutusvähennyksen edellyttäen, että koulutus sisältyy yrityksen kirjalliseen koulutussuunnitelmaan.

  Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

  Koulutukset toteutetaan sopimuksen mukaan.
  Koulutuksen hinta on 2200 € (+ alv 24%) / ryhmä yht. 2728 €
  Hinta sisältää opiskelumateriaalit sekä kouluttajan matkakustannukset
  Seinäjoella.
  Matkakustannukset Seinäjoen ulkopuolelle lisätään hintaan.
  Ryhmään otetaan maksimissaan 20 henkilöä.

  Lisätietoja

  kouluttaja KL, DI Anitta Purhonen, p. 040 868 0829, anitta.purhonen(at)sedu.fi
  yrityspalvelupäällikkö Satu Ahopelto, p. 040 868 0800, satu.ahopelto(at)sedu.fi
  Sedu Seinäjoki, Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki