Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto tekninen kiinteistönhoitaja tai kiinteistönhoitaja (AT)

Ammattiala
Puhtaus-, kotityö- ja kiinteistöpalvelut
Koulutustyyppi
Ammattitutkinto
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen laajuus max
150 osp

Kenelle?

Sinulle joka toimit kiinteistönhoitotehtävissä mutta vaativammat tehtävät kiinnostaisivat tai todistus osaamisesta puuttuu.Suorittamalla Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon päivität tietojasi ja syvennät jo hankkimaasi osaamista. Saat laaja-alaiset valmiudet kiinteistönhoitajan tai teknisen kiinteistönhoitajan tehtäviin sekä jatko-opintokelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin. Pystyt toimimaan vaativissa teknisen kiinteistönhoidon tehtävissä esimerkiksi liike- ja teollisuuskiinteistöissä.

Mitä saat?

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon tutkintokoulutus kestää työn ohessa suoritettuna yleensä noin 1,5 vuotta. Opiskelu on monimuotoista: lähipäiviä, etäopiskelua ja ohjattua oppimista työpaikalla. Jokaiselle Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoa suorittavalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan muun muassa aiemmin hankittu osaaminen.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon kiinteistönhoidon osaamisalan suorittaneen tutkintonimikkeitä ovat
• kiinteistönhoitaja (AT)
• tekninen kiinteistönhoitaja
Tutkinnon suorittanut voi valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien mukaan suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistöautomaation säätöön ja ohjaukseen, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, työhön opastamiseen, työpaikkaohjaajana toimimiseen, uima-allasjärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon, ulkoalueiden hoitokoneiden käyttöön ja huoltoon sekä ympäristönhuoltopalveluihin.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, yhdestä tai kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista tutkinnon osista.
Pakollinen tutkinnon osa on asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen.
Valinnaisia tutkinnon osia kiinteistönhoitaja (AT:ssa) on kaikkiaan 11, joihin sisältyy toisen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa ja tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.
Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto
LVI-järjestelmien käyttö ja ylläpito, 45 osp
Kiinteistön toimintakunnon ylläpito, 45 osp
Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito, 30 osp
Kiinteistöautomaation säätö ja ohjaus, 30 osp
Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien toimintakunnon ylläpito, 30 osp
Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen, 30 osp
Työhön opastaminen, 30 osp
Työpaikkaohjaajana toimiminen, 30 osp
Uima-allasjärjestelmien huolto ja ylläpito, 30 osp
Ulkoalueiden hoitokoneiden käyttö ja huolto, 15 osp
Ympäristönhuoltopalvelut, 30 osp
Valinnaisia tutkinnon osia teknisen kiinteistönhoitaja (AT:ssa) on kaikkiaan 5, joihin sisältyy toisen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa ja tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.
Tekninen kiinteistönhoitajan ammattitutkinto
LVI-järjestelmien käyttö ja ylläpito, 45 osp
Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito, 30 osp
Kiinteistöautomaation säätö ja ohjaus, 30 osp
Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien toimintakunnon ylläpito, 30 osp
Uima-allasjärjestelmien huolto ja ylläpito, 30 osp
Lähipäiviä on n. 2 x kk, klo 8.00-15.30
Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Lisätietoja tutkinnon suorittamisesta saat kouluttajilta.
Jos olet työtön työnhakija, kysy mahdollisuudesta osallistua koulutukseen TE-toimistostasi. Lue lisää täältä: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html
Mikäli aiot opiskella työttömyysetuudella, oikeus etuuteen on selvitettävä ennen koulutuksen alkua TE-toimiston kanssa.
Koulutukseen voi hakea myös Kelan opintotukea (mikäli opiskelu katsotaan päätoimiseksi).
Kysy mahdollisuudesta suorittaa koulutus oppisopimuksella. Tällöin sinulla on oltava soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa oppisopimus voidaan solmia.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä:
Sedu oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai
s-posti: oppisopimus(at)sedu.fi.
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Koulutukseen on jatkuva haku. Täytä hakulomake huolellisesti. Kun saamme hakemuksesi, lähdemme heti suunnittelemaan kanssasi sinulle soveltuvinta oppimispolkua.
Osallistumismaksu 350 €, hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Kysy osamaksumahdollisuutta.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä 400 €. Lisätietoja: www.tyollisyysrahasto.fi

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Vastaanotettuamme hakemuksesi saat kutsun henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa varmistamme soveltuvuutesi koulutukseen ja lähdemme yhdessä suunnittelemaan opintojasi.

Lisätietoja

kouluttaja Jussi Autio puh. 040 680 7300
kouluttaja Kimmo Voutilainen puh. 040 680 7175
s-posti etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Sedu hakijapalvelut
p. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi
Haku: 20Y2PukiAKiho01