Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto kiinteistönhoitaja

Ammattinimike
Kiinteistönhoitaja
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Toimipiste
Seinäjoki
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto on tarkoitettu sinulle, joka olet suorittanut peruskoulun, lukion oppimäärän tai jonkin ammatillisen tutkinnon. Olet kiinnostunut kiinteistönhoitajan työstä tai haluat vaihtaa alaa. Opinnot ovat päiväopintoja.
Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Opintoihin sisältyy työpaikalla oppimista. Opinnot kestävät 1,5-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutukseen kuuluu myös verkko- ja monimuoto-opintoja.
Kiinteistöhoidon osaamisalan pakolliset tutkinnon osat:
-asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
-kiinteistön yleishoito ja valvonta
-kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen
Katso valtakunnalliset tutkinnon perusteet ja valinnaisten tutkinnon osien tarkemmat sisällöt:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/7584201/rakenne
Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää sedu.fi/kaksoistutkinto (https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web)
Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Katso lisää https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Vaylaopinnot---silta -ammattikorkeakouluun  
Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Katso lisää sedu.fi/kansainvälisyys
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen. Katso lisää sedu.fi/ammattitutkinnot
Voit suorittaa tutkinnon ja koulutuksen myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa teet tutkinnon tai sen osan edellyttämiä työtehtäviä vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631. 
Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit, joiden omarahoitteiseen hankintaan tulee varautua. Maksuton lounas.
Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattitutkintostipendiä 414 €. Lue lisää https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku. Hakemuksesi saavuttua otamme sinuun yhteyttä ja kutsumme tarvittaessa haastatteluun.

Lisätietoja

Kouluttaja Jussi Autio p. 040 680 7300
Kouluttaja Niko Havelin p. 040 680 7590
s-posti etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Sedu hakijapalvelut p. 040 830 2275, p. 0800 122 122, hakijapalvelut(at)sedu.fi
Haku: 20Y2PukiPKipa01