Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto toimitilahuoltaja

Ammattinimike
Toimitilahuoltaja
Aloituspäivä
03.08.2020
Toimipiste
Seinäjoki
Suomi on maailman puhtain ja vihrein maa. Siivoustyön ammattilaisena sinä huolehdit, että taso säilyy! Niin rakennukset, tilat, kalusteet kuin ihmisetkin tarvitsevat uusia, osaavia ammattilaisia, jotka haluavat tehdä itsenäistä ja vaihtelevaa työtä erilaisten ihmisten keskellä.

Toimitilahuoltajana osaat tehdä perus- ja ylläpitosiivousta sekä vastata tekstiilihuollosta. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi päiväkodeissa, oppilaitoksissa, hotelleissa, majoitus- tai matkailualan yrityksissä tai muissa sosiaalialan toimintayksiköissä. Voit työskennellä myös itsenäisenä yrittäjänä.
Koulutukseen voivat hakea kaikki alasta kiinnostuneet. Alan työkokemus katsotaan eduksi.
Koulutus on tarkoitettu myös sinulle, jolla on jo ammatillinen tutkinto ja kenties työkokemustakin ja haluat vaihtaa alaa. Opiskelet päiväkoulutuksessa.
Toimitilahuollon osaamisalan keskeinen opiskelusisältö:
ylläpito- ja perussiivoustehtävät
asiakaspalvelu ja moniammatillinen yhteistyö
majoitus- ja matkailutilojen puhtauspalvelut
vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen
Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221361/reformi/tiedot
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), j jossa tarkennetaan tutkintotavoitteesi, koulutuksen sisältö ja opiskeluaikasi. HOKSissa huomioidaan aikaisemmin hankkimasi osaaminen ja sitä päivitetään koko opiskelu ajan.
Työ toimitilahuoltajana on ihmisläheistä, itsenäistä, vaihtelevaa ja antaa mahdollisuuksia toimia erilaisissa työyhteisöissä tai yrittäjänä. Opiskelu on käytännönläheistä oppimista todellisissa työ- ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelijat hankkivat oppikirjat, työvaatteet ja -jalkineet sekä muun opiskelumateriaalin.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla.
Jos suoritat tutkinnon ja olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä, sinulla on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä. Lue lisää: www.tyollisyysrahasto.fi
Voit syventää ammatillista osaamista ja jatkaa alan opintoja esim. opiskelemalla puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon. Laitoshuoltajan koulutus antaa sinulle pätevyyden työskennellä myös sairaalassa ja muissa korkean hygieniatason yksiköissä.
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Voit hakea jatkuvassa haussa.
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut alasta tai sinulle, jolla on jo ammatillinen tutkinto ja kenties työkokemustakin ja haluat vaihtaa alaa.

Lisätietoja

Sedu hakijapalvelut p. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi