Puutarha-alan ammattitutkinto Arboristi

Ammattiala
Luonto- ja puutarha-ala
Koulutustyyppi
Ammattitutkinto
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
09.01.2023
Koulutuspaikka
Ähtäri
Koulutuksen laajuus max
150 osp

Kenelle?

Kysytty arboristin koulutus käynnistyy taas tammikuussa 2023!
Koulutus on tarkoitettu metsäalan ja puutarha-alan yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville sekä kaupunkien puisto- ja ympäristöalan työntekijöille. Jos sinulla on jo alan työpaikka, koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.
Sinulla tulee olla aikaisempi tutkinto, joka tukee arboristin osaamisalan vaatimuksia (esim. puutarha-alan tai metsäalan perustutkinto) tai noin kolmen vuoden pituinen alaan liittyvä työkokemus. Lisäksi sinulla on oltava hyvät fyysiset ja henkiset valmiudet kiipeillä ja työskennellä korkealla puissa.

Mitä saat?

Arboristin ammattitutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja toteuttaa yksittäisten puiden ja puuryhmien perustamis- ja istutustoimenpiteitä, sekä muita puun elinkaaren liittyviä toimenpiteitä. Tutkinnon suoritettuasi osaat tehdä puiden rakenne- ja hoitoleikkauksia sekä latvuksen pienennys- ja muotoleikkauksia. Osaat tehdä myös puiden kuntoarvioinnin ja poistaa puita eri tekniikoin.
Tutustu arboristin työhön yhteistyökumppanimme arboristi Mika Vainionpään sivuilla: http://arborist.fi.
Tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena Sedu Ähtäri Tuomarniementien opetuspisteessä. Lähiopetusta on noin viikko/kk noin 1,5 vuoden ajan. Intensiivisimmät ajanjaksot ovat maaliskuusta toukokuun sekä elokuusta lokakuuhun, kuten työnkuvaan kuuluu. Opiskeluun sisältyy lähipäivien lisäksi myös oppimistehtäviä ja työpaikoilla järjestettävää koulutusta. Näytöt järjestetään koulutuksen aikana tutkinnonosittain. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus, sisältö ja toteutustapa määräytyvät.
Arboristin ammattitutkinto muodostuu kuudesta tutkinnon osasta, joista neljä on pakollista ja kaksi valinnaista.
Pakolliset tutkinnon osat:
1. Puiden istuttaminen ja istutusalueiden hoitaminen
2. Puiden leikkaaminen ja latvustuentojen tekeminen
3. Puiden kunnon arvioiminen
4. Puiden poistaminen
Valinnaiset tutkinnon osat:
1. Taajamametsien hoitaminen
2. Yrittäjänä toimiminen puunhoitoalalla
3. Vaativien puunpoistojen tekeminen
4. Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta
Osallistumismaksu on 400 €.
Valmistavassa koulutuksessa käytettävät henkilökohtaiset kiipeilyvälineet ja –tarvikkeet sekä oppikirjat ovat maksullisia, samoin mahdollinen majoitus ja ruokailu. Lisäksi kustannuksia syntyy erilaisista viranomaismaksuista kuten korttikoulutuksista (työturvallisuus, tieturvallisuus, ensiapu, yms.). Jos opinnot muodostuvat päätoimisiksi (henkilökohtaistamisen myötä), opinnot ovat opintotukeen oikeuttavia.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella enintään 16 opiskelijaa.
Hae koulutukseen täyttämällä hakulomake.
Hakuaika päättyy 30.10.2022.

Lisätietoja

Lisätietoja:
Kouluttajat Veijo Kangasmäki p. 040 830 4135 tai Jyrki Ilves p. 040 680 7149
sähköpostitse: veijo.kangasmaki(at)sedu.fi