Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Puutarha-alan ammattitutkinto, Arboristin osaamisala

Aloituspäivä
07.01.2019
Koulutuspaikka
Ähtäri
Kenelle?
Uusi koulutus tarjolla: Opiskele arboristiksi Ähtärissä!
Koulutus on tarkoitettu metsäalan ja puutarha-alan yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville sekä kaupunkien puisto- ja ympäristöalan työntekijöille.
Jos sinulla on jo alan työpaikka, koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.
Sinulla tulee olla aikaisempi tutkinto, joka tukee arboristin osaamisalan vaatimuksia (esim. puutarhatalouden tai metsäalan perustutkinto) tai noin kolmen vuoden pituinen alaan liittyvä työkokemus. Lisäksi sinulla on oltava hyvät fyysiset ja henkiset valmiudet kiipeillä ja työskennellä korkealla puissa.
Mitä saat?
Arboristin ammattitutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja toteuttaa yksittäisten puiden ja puuryhmien perustamis- ja istutustoimenpiteitä, sekä muita puun elinkaaren liittyviä toimenpiteitä. Tutkinnon suoritettuasi osaat tehdä puiden rakenne- ja hoitoleikkauksia sekä latvuksen pienennys- ja muotoleikkauksia. Osaat tehdä myös puiden kuntoarvioinnin ja poistaa puita eri tekniikoin.
Tutustu arboristin työhön yhteistyökumppanimme arboristi Mika Vainionpään sivuilla: http://arborist.fi.
Sisältö
Tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena Sedu Ähtäri Tuomarniementien opetuspisteessä. Lähiopetusta on noin viikko/kk noin 1,5 vuoden ajan. Intensiivisimmät ajanjaksot ovat maaliskuusta toukokuun sekä elokuusta lokakuuhun, kuten työnkuvaan kuuluu. Opiskeluun sisältyy lähipäivien lisäksi myös oppimistehtäviä ja työpaikoilla järjestettävää koulutusta. Näytöt järjestetään koulutuksen aikana tutkinnonosittain. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus, sisältö ja toteutustapa määräytyvät.
Arboristin ammattitutkinto muodostuu kuudesta tutkinnon osasta, joista neljä on pakollista ja kaksi valinnaista.
Pakolliset tutkinnon osat:
1. Puiden istuttaminen ja istutusalueiden hoitaminen
2. Puiden leikkaaminen ja latvustuentojen tekeminen
3. Puiden kunnon arvioiminen
4. Puiden poistaminen
Valinnaiset tutkinnon osat:
1. Taajamametsien hoitaminen
2. Yrittäjänä toimiminen puunhoitoalalla
3. Vaativien puunpoistojen tekeminen
4. Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta
Huom! Tutkinnon perusteet uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset tutkintorakenteessa ja sisällössä ovat mahdollisia.
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Koulutukseen valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella enintään 16 opiskelijaa.
Hae koulutukseen täyttämällä hakulomake.
Hinta/kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu on 400 €.
Valmistavassa koulutuksessa käytettävät henkilökohtaiset kiipeilyvälineet ja –tarvikkeet sekä oppikirjat ovat maksullisia, samoin mahdollinen majoitus ja ruokailu. Lisäksi kustannuksia syntyy erilaisista viranomaismaksuista kuten korttikoulutuksista (työturvallisuus, tieturvallisuus, ensiapu, yms.). Jos opinnot muodostuvat päätoimisiksi (henkilökohtaistamisen myötä), opinnot ovat opintotukeen oikeuttavia.
Lisätietoja
Lisätietoja:
Kouluttajat Veijo Kangasmäki p. 040 8304135 tai Jyrki Ilves p. 040 6807149
sähköpostitse: veijo.kangasmaki(at)sedu.fi