Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja (työvoimakoulutus)

Ammattinimike
Maarakennuskoneenkuljettaja
Aloituspäivä
02.11.2020
Toimipiste
Vaasa
Tule mukaan Vaasassa alkavaan maarakennuskoneenkuljettajakoulutukseen.
Maarakennuskoneenkuljettajakoulutuksessa tavoitteena on kouluttaa koneenkuljettajia maarakennusyritysten palvelukseen. Koulutus sisältää maarakennuskoneiden käytön ja huollon opiskelua maarakennustyökohteissa, maarakennustyömailla tarvittavien mittaus-ja käsityökalujen käytön opiskelua, mahdollisuuden korottaa ajokorttiluokan B:stä C:hen ja opiskella alalla vaadittava kuljetusalan perustason ammattipätevyys. Ammatillisten asioiden lisäksi turvallisuus- ja ensiaputaidot kuuluvat koulutukseen tärkeänä osana. Mukana ovat myös yhteiset tutkinnon osat, joiden toteutus suunnitellaan henkilökohtaistamisen perusteella, mikä vaikuttaa koulutusajan pituuteen.
Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille.
Pääsyvaatimukset
- vähintään 20-vuoden ikä
- vähintään B-luokan ajo-oikeus
- hyvä terveys
- hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito
Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat:
Perustustyöt
Maarakennuskoneiden käyttö
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään neljä:
• Maa-ainesten kuljetus
• Maa- ja kiviainesten jalostaminen
• Maarakennuskoneen huolto
• Maarakennuskoneen käyttö
• Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus
• Piharakentaminen
• Mittaus
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
Yhteiset tutkinnon osat
Koulutukseen sisältyy työssäoppimista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
Koulutuksen aikana on lomaa viikot 9, 27-30 ja 42. Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan aikaisempi alaan soveltuva koulutus ja alan osaaminen jolloin oppiaika määräytyy henkilökohtaistamisen perusteella.
Tietopuolinen koulutus tapahtuu osoitteessa Runsorintie 1, Vaasa. Käytännön työtehtävien koulutus tapahtuu oikeilla työmailla.
Tämän koulutuksen voi suorittaa myös ilman ajokorttiluokan korotusta mikä vaikuttaa myös koulutusaikaan.
Rakennusalan perustutkinnon (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. (SORA-tutkinto)
Lue lisää https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Koulutus alkaa 2.11.2020
Hakuaika koulutukseen päätty 16.10.2020
Jätä hakemus TE-palveluiden sivuilta Tiedot -välilehdellä olevasta hakupainikkeesta (’Hae tähän koulutukseen’). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa henkilökohtaisesti ennen hakuajan päättymistä.
Täytä hakemus työvoimakoulutukseen huolellisesti, koska hakemusten perusteella kutsutaan haastatteluun.
Haastattelut pidetään 4.3.2019 Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa, Vaasan toimipaikassa. Haastateltaville lähetetään kutsu tekstiviestillä.
Koulutuksesta opiskelijalle aiheutuvia viranomais-, kortti- ja suojavaate kustannuksia kertyy opiskelun aikana noin 500€. Lääkärintodistuksen kustannus (B-kortin omaavalle) on lääkärikohtainen

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutus alkaa 2.11.2020.
Hakuaika koulutukseen päätty 16.10.2020
Jätä hakemus TE-palveluiden sivuilta Tiedot -välilehdellä olevasta hakupainikkeesta (’Hae tähän koulutukseen’). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa henkilökohtaisesti ennen hakuajan päättymistä.
Täytä hakemus työvoimakoulutukseen huolellisesti, koska hakemusten perusteella kutsutaan haastatteluun.
Haastattelut pidetään 22.10.2020 Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa, Vaasan toimipaikassa. Haastateltaville lähetetään kutsu tekstiviestillä.

Lisätietoja

Sedu
Kouluttaja Harri Raitalampi p. 040 680 7262
tai asiakaspalvelusihteeri Piia Hautaniemi p. 040 868 0180
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Kun haluat neuvontaa opiskeluun liittyvistä asioista, opintojen rahoituksesta sekä tietoa eri ammateista ja niihin johtavista koulutuksista:
KOULUTUSNEUVONTA - tietoa koulutusmahdollisuuksista, työvoimakoulutuksesta, opintojen rahoituksesta ma-pe klo 9–16.15
Palvelut matkapuhelimesta soitettaessa (operaattorimaksu): 0295 020 702
koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi
http://www.te-palvelut.fi > Näin asioit kanssamme > TE-puhelinpalvelut
http://www.facebook.com/Koulutusneuvonta
http://www.youtube.com/user/Koulutusneuvonta
http://suotuisasuunta.blogspot.fi