Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja (työvoimakoulutus)

Ammattinimike
Maarakennuskoneenkuljettaja
Aloituspäivä
08.02.2021
Toimipiste
Vaasa
Tule mukaan Vaasassa alkavaan maarakennuskoneenkuljettajakoulutukseen.
Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta ja kulukorvausta.
Maarakennuskoneenkuljettajakoulutuksessa tavoitteena on kouluttaa koneenkuljettajia maarakennusyritysten palvelukseen. Koulutus sisältää maarakennuskoneiden käytön ja huollon opiskelua maarakennustyökohteissa, maarakennustyömailla tarvittavien mittaus-ja käsityökalujen käytön opiskelua, mahdollisuuden korottaa ajokorttiluokan B:stä C:hen ja opiskella alalla vaadittava kuljetusalan perustason ammattipätevyys. Ammatillisten asioiden lisäksi turvallisuus- ja ensiaputaidot kuuluvat koulutukseen tärkeänä osana. Mukana ovat myös yhteiset tutkinnon osat, joiden toteutus suunnitellaan henkilökohtaistamisen perusteella, mikä vaikuttaa koulutusajan pituuteen.
Pääsyvaatimukset
- vähintään 20-vuoden ikä
- vähintään B-luokan ajo-oikeus
- hyvä terveys
- hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito
Tavoitteena on, että opiskelija suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista maarakennuskoneen-kuljettajan tehtävistä, omaa maarakennusalalla kuljettajalta vaadittavat tiedot ja taidot, toimii työtehtävissään ja liikenteessä vastuullisesti ja huolellisesti ja pyrkii aktiivisesti kehittämään työtapojaan. Hän hallitsee myös turvallisen ja taloudellisen ajamisen sekä erilaisia kuormaukseen ja kuorman purkamiseen liittyviä tehtäviä. Tutkintotavoitteena on rakennusalan perustutkinto.
Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat:
Perustustyöt
Maarakennuskoneiden käyttö
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään neljä:
• Maa-ainesten kuljetus
• Maa- ja kiviainesten jalostaminen
• Maarakennuskoneen huolto
• Maarakennuskoneen käyttö
• Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus
• Piharakentaminen
• Mittaus
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
Yhteiset tutkinnon osat
Koulutukseen sisältyy työssäoppimista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
Koulutuksen aikana on lomaa viikot 9, 27-30 ja 42. Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan aikaisempi alaan soveltuva koulutus ja alan osaaminen jolloin oppiaika määräytyy henkilökohtaistamisen perusteella.
Tietopuolinen koulutus tapahtuu osoitteessa Runsorintie 1, Vaasa. Käytännön työtehtävien koulutus tapahtuu oikeilla työmailla.
Tämän koulutuksen voi suorittaa myös ilman ajokorttiluokan korotusta mikä vaikuttaa myös koulutusaikaan.
Rakennusalan perustutkinnon (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. (SORA-tutkinto)
Lue lisää https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutus alkaa 08.2.2021 ja alustavan suunnitelman mukaan koulutus kestää 12.8.2022 asti. Koulutusaika tarkentuu jokaisen henkilökohtaisen hoks.in mukaan.
Hakuaika koulutukseen päättyy 1.2.2021.
Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata Oma asiointi -palvelussa osoitteessa te-palvelut.fi.
Haastattelut pidetään 3.2.2021 Teamsin kautta tai puhelimitse. Haastateltaville lähetetään SMS-kutsu.

Lisätietoja

Sedu
Kouluttaja Harri Raitalampi p. 040 680 7262
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15, neuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta.