Rakennusalan perustutkinto maarakennuskoneenkuljettaja

Aloituspäivä
Alkaa 05.08.2019
Koulutuspaikka
Rengonharju
Koulutuksen kesto
180 osp
Hae koulutukseen Ilmoittautuminen yrityksille Kumpaa hakeutumislomaketta käytän?
Kenelle?
Koulutukseen voivat hakea kaikki alasta kiinnostuneet. Alan työkokemus katsotaan eduksi.
Koulutus on tarkoitettu myös sinulle, jolla on jo ammatillinen tutkinto ja kenties työkokemustakin ja haluat vaihtaa alaa. Opiskelet päiväkoulutuksessa.
Sisältö
Rengonharjulla erikoistut maanrakennuskoneenkuljettajan osaamisalaan. Rakennusalan perustutkinnossa opiskelet sekä rakennusalan että maanrakennusalan perusteita. Rakennusalan opinnoista opiskelet perustustyöt ja maanrakennusalan opinnoissa opit maanrakennuskoneiden huoltoa ja käyttöä eri kohteissa. Lisäksi opit tekemään mm. mittaustöitä ja sadevesi- ja viemäriputkien asennuksia. Työskentelet erilaisissa oppimisympäristöissä rakennustyömailla ja teet monipuolisia rakennus- ja maarakennusalan työtehtäviä opintojen aikana.
Rakennusalalla on tärkeää:
* työturvallisuus
* yrittäjämäinen asenne
* monialaosaaminen
* pitkäjänteisyys ja vastuullisuus
* kyky toimia tiimissä
* fyysisen ja psyykkisen paineen sietokyky
Rakennusalan keskeisiä sisältöjä:
* rakentamisen työmenetelmien hallinta
* maarakennuskoneenkuljetuksen työmenetelmien hallinta
* maarakennustekniikan työsuunnitelmien ja piirustusten lukutaito
* maarakennusmateriaalien tuntemus
* rakentamiseen liittyvien käsityökalujen käyttö
* B- ja C-ajokortit
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3667905/reformi/tiedot
Miksi Sedu?
Opiskelet käytännönläheisesti oikeilla työmailla. Kouluttajillamme on vankka kokemus ja hyvät kontaktit työelämään. Uusi Rengonharjun kampus sijaitsee noin 10 km päässä Seinäjoelta. Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvista opinnoista ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 6 viikkoa. Oppilaitos tukee ulkomaanjaksoa rahallisesti.
Mitä saat?
Rakennusala tarjoaa monipuolisen ja vaihtelevan työympäristön. Rakennusalan perustutkinnon suoritettuasi osaat lukea talonrakentamiseen ja maarakennukseen liittyviä piirustuksia, tunnet alan laatuvaatimukset ja erilaiset rakennusmateriaalit, sekä osaat tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä taloudellisesti. Perustutkinnossa opiskelet maarakennuskoneiden käytön ja perustustyöt sekä voit erikoistua huoltoon, 3D mittalaitteisiin, maa-ainesten kuljetukseen tai kiviainesten jalostukseen.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Maarakennusalan osaamisala on SORA-tutkinto. Rakennusalan perustutkinnon (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.
https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
Mitä on hyvä tietää?
Kaikille opiskelijoille maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Jos suoritat tutkinnon ja olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä, sinulla on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä. Lue lisää:
www.tyollisyysrahasto.fi
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Voit hakea jatkuvassa haussa, koulutus alkaa elokuussa 2019 päiväkoulutuksena.
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut alasta tai sinulle, jolla on jo ammatillinen tutkinto ja kenties työkokemustakin ja haluat vaihtaa alaa.
Opiskelijavalinta tehdään viimeistään kesäkuussa.
Lisätietoja
Sedu hakijapalvelut p. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi