Rakennusalan perustutkinto maarakennuskoneenkuljettaja

Ammattinimike
Maarakennuskoneenkuljettaja
Aloituspäivä
02.08.2021
Toimipiste
Rengonharju
- maarakennuskoneiden esim. kaivinkoneen ja pyöräkuormaajan käyttö tavanomaisissa maarakennusalan tuotanto- ja kunnossapitotöissä
- koneiden ja materiaalien siirrot (C-ajolupakoulutus)

Osaat tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaat käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Osaat tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä osaat käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.
Tähän perustutkintoon voit hakea peruskoulun oppimäärän suoritettuasi.
Opiskelet päiväkoulutuksessa.
Rengonharjulla erikoistut maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalaan.
Ks. tutkinnon osat: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3667905
Rakennusalan perustutkinnossa opiskelet sekä rakennusalan että maarakennusalan perusteita. Rakennusalan opinnoista opiskelet perustustyöt ja maarakennusalan opinnoissa opit maarakennuskoneiden huoltoa ja käyttöä eri kohteissa. Lisäksi opit tekemään mm. mittaustöitä ja sadevesi- ja viemäriputkien asennuksia. Työskentelet erilaisissa oppimisympäristöissä rakennustyömailla ja teet monipuolisia rakennus- ja maarakennusalan työtehtäviä opintojen aikana.
Rakennusalalla on tärkeää:
-työturvallisuus
-yrittäjämäinen asenne
-monialaosaaminen
-pitkäjänteisyys ja vastuullisuus
-kyky toimia tiimissä
-fyysisen ja psyykkisen paineen sietokyky
Rakennusalan keskeisiä sisältöjä:
-rakentamisen työmenetelmien hallinta
-maarakennuskoneenkuljetuksen työmenetelmien hallinta
-maarakennustekniikan työsuunnitelmien ja piirustusten lukutaito
-maarakennusmateriaalien tuntemus
-rakentamiseen liittyvien käsityökalujen käyttö
-T-, B- ja C-ajokortit
Rakennusalan perustutkinnon (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. (SORA-tutkinto)
Lue lisää https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Opiskelet käytännönläheisesti oikeilla työmailla. Opettajillamme on vankka kokemus ja hyvät kontaktit työelämään.
Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä.
Opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Sedussa sinulla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla.
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Tähän koulutukseen voit hakea seuraavan kerran kevään 2021 yhteishaussa.

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut, puh. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi
Sedun opinto-ohjaajat: https://www.sedu.fi/fi/Yhteystiedot/Opinto-ohjaajat-ja-koulutusvalmentajat
Ammattiosaaja: http://www.ammattiosaaja.fi/tutkinnot-ja-ammatit/ammatinvalinta
TE-palvelujen ammatinvalintaohjelma: https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/self-evaluation.xhtml