Rakennusalan perustutkinto maarakennuskoneenkuljettaja

Ammattinimike
Maarakennuskoneenkuljettaja
Aloituspäivä
01.08.2023
Toimipiste
Ilmajoki
- maarakennuskoneiden esim. kaivinkoneen ja pyöräkuormaajan käyttö tavanomaisissa maarakennusalan tuotanto- ja kunnossapitotöissä
- koneiden ja materiaalien siirrot (C-ajolupakoulutus)

Osaat tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaat käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Osaat tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä osaat käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.
Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.
Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutukseen Sedun jatkuvan haun kautta.
Sedu Rengonharjulla erikoistut maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalaan.
Suoritettuasi rakennusalan perustutkinnon, maarakennuskoneenkuljettaja, työtehtäviäsi voivat olla maarakennuskoneiden esim. kaivinkoneen ja pyöräkuormaajan käyttö tavanomaisissa maarakennusalan tuotanto- ja kunnossapitotöissä. Opit myös koneiden ja materiaalien siirrot. Sinulla on mahdollisuus suorittaa C-ajo-oikeus ja perustason kuljettajan ammattipätevyys jo opiskeluaikana.
Työtehtävät ovat vaihtelevia ja monipuolisia sekä vaativat kädentaitoa ja motoriikkaa. Vastuullisuus ja yrittäjämäinen asenne on eduksi.
Rakennusalan perustutkinnossa opiskelet maarakennuskoneiden käytön ja perustustyöt sekä voit erikoistua huoltoon, 3D mittalaitteisiin, maa-ainesten kuljetukseen tai kiviainesten jalostukseen.
Suoritettuasi tutkinnon osaat lukea talonrakentamiseen ja maarakennukseen liittyviä piirustuksia, tunnet alan laatuvaatimukset ja erilaiset maarakennusmateriaalit, sekä osaat tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä taloudellisesti.
Sinulla on mahdollisuus suorittaa C-ajokortti ja kuljetusalan perustason ammattipätevyys.
Tutustu Samuelin ja Janin tarinaan: https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tarinoita-Sedusta/Maarakennuskoneenkuljettajat-Krekola-ja-Kuusisto
Tutustu myös alaa vaihtaneeseen Matiaksen tarinaan: https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tarinoita-Sedusta/Matias---maarakennuskoneenkuljettaja
Opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi tai hankkimasi työkokemuksen perusteella opintoaikasi voi olla lyhyempi. . Tutkinto muodostuu tutkinnon osista. Ammatillisia opintoja tehdään yhteensä 145 osp ja yhteisiä tutkinnon osia 35 osp.
Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
Pakolliset:
Rakennustyömaalla toimiminen 25 osp
Maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen 30 osp
Valinnaisia mm.:
Piharakentaminen 15 osp
Maa- ja kiviainesten jalostaminen 15 osp
Paaluperustusten rakentaminen 15 osp
Vesihuoltoverkostojen konetyöt 30 osp
Rakennusten pohjatyöt 30 osp
Liikenneväylien pohjatyöt 15 osp
Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 1 15 osp
Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 2 15 osp
Maarakennuskoneen huolto 15 osp
Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö kesällä 15 osp
Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö talvella 15 osp
Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus 30 osp
Maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä 20 osp
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
Rakennusalan perustutkinnon (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. (SORA-tutkinto)
Lue lisää https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Opiskelet käytännönläheisesti oikeilla työmailla. Opettajillamme on vankka kokemus ja hyvät kontaktit työelämään.
Voit halutessasi opiskella kaksoistutkintona ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web
Sedun opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja (väyläopinnot) jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Tutustu väyläopintoihin: https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Vaylaopinnot---silta-ammattikorkeakouluun
Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.
Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.   
Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.   
Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.
Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutukseen Sedun jatkuvan haun kautta.

Lisätietoja

Sedu Rengonharju opinto-ohjaaja Jouni Rinta-Keturi, puh. 040 757 3683, jouni.rinta-keturi(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi