Rakennusalan perustutkinto maarakennuskoneenkuljettaja

Ammattinimike
Maarakennuskoneenkuljettaja
Aloituspäivä
02.08.2022
Toimipiste
Rengonharju
- maarakennuskoneiden esim. kaivinkoneen ja pyöräkuormaajan käyttö tavanomaisissa maarakennusalan tuotanto- ja kunnossapitotöissä
- koneiden ja materiaalien siirrot (C-ajolupakoulutus)

Osaat tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaat käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Osaat tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä osaat käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.
Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2022 yhteishaussa.
Sedu Rengonharjulla erikoistut maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalaan.
Ks. tutkinnon osat: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3667905
Rakennusalan perustutkinnossa opiskelet sekä rakennusalan että maarakennusalan perusteita. Rakennusalan opinnoista opiskelet perustustyöt ja maarakennusalan opinnoissa opit maarakennuskoneiden huoltoa ja käyttöä eri kohteissa. Lisäksi opit tekemään mm. mittaustöitä ja sadevesi- ja viemäriputkien asennuksia. Työskentelet erilaisissa oppimisympäristöissä rakennustyömailla ja teet monipuolisia rakennus- ja maarakennusalan työtehtäviä opintojen aikana.
Rakennusalalla on tärkeää:
-työturvallisuus
-yrittäjämäinen asenne
-monialaosaaminen
-pitkäjänteisyys ja vastuullisuus
-kyky toimia tiimissä
-fyysisen ja psyykkisen paineen sietokyky
Rakennusalan keskeisiä sisältöjä:
-rakentamisen työmenetelmien hallinta
-maarakennuskoneenkuljetuksen työmenetelmien hallinta
-maarakennustekniikan työsuunnitelmien ja piirustusten lukutaito
-maarakennusmateriaalien tuntemus
-rakentamiseen liittyvien käsityökalujen käyttö
-T-, B- ja C-ajokortit
Rakennusalan perustutkinnon (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. (SORA-tutkinto)
Lue lisää https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Opiskelet käytännönläheisesti oikeilla työmailla. Opettajillamme on vankka kokemus ja hyvät kontaktit työelämään.
Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Sinulla on mahdollisuus opiskella myös SeAMK:ssa ammattikorkeakouluopintoja ammatillisten opintojen yhteydessä ns. väyläopintoina. Voit valita väyläopinnoiksi sen alan opintoja, joita opiskelet Sedussa.
Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 6 viikkoa ja sen rahoitus tulee oppilaitoksen koordinoimista kansainvälisistä hankkeista. Sedusta lähtee vuosittain yli 300 opiskelijaa eripituisille ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde myös sinulle.  
Sinulla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissasi myös kotimaassa. Voit valita opintoja, joilla voit täydentää osaamistasi suunnataksesi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Tähän perustutkintoon voi hakea kevään 2022 yhteishaussa.

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi