Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja

Ammattinimike
Maarakennuskoneenkuljettaja
Aloituspäivä
05.10.2022
Toimipiste
Rengonharju
- maarakennuskoneiden esim. kaivinkoneen ja pyöräkuormaajan käyttö tavanomaisissa maarakennusalan tuotanto- ja kunnossapitotöissä
- koneiden ja materiaalien siirrot (C-ajolupakoulutus)

Osaat tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaat käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Osaat tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä osaat käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.
Koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, jotka tähtäävät maarakennusalan työtehtäviin. Perustutkintoon valmistava koulutus ei edellytä aiempaa koulutusta tai työkokemusta alalta, joten se sopii hyvin vaikkapa alan vaihtajalle.
Pääsyvaatimuksena on kiinnostus maanrakennusalalla työskentelystä, olet maanrakennusalalle soveltuva sekä fyysisesti että psyykkisesti ja sinulla on vähintään B-luokan ajokortti.
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa rakennusalan perustutkinto. Koulutuksessa saat vahvan perusosaamisen maarakennuskoneenkuljettajan työtehtäviin, lisäksi sinulla on mahdollisuus valita tutkinnon osat, jotka tukevat parhaiten omaa uraasi.
Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus korottaa B-ajokorttiluokan C-ajokorttiluokkaan ja hankkia kuljettajan perustason ammattipätevyys. Koulutus tapahtuu oikeissa työolosuhteissa, joten saat vankan pohjan käytännön osaamiseen. Työskentely alueen yritysten työmailla antaa sinulle ensimmäiset kontaktit myös mahdollisiin tuleviin työnantajiin.
Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan aikaisempi alaan soveltuva koulutus ja alan osaaminen.
Tietopuolinen koulutus tapahtuu osoitteessa Lentokentäntie 7, Ilmajoen Rengonharjulla sekä Ilmajoentie 525, Ilmajoella. Käytännön työtehtävien koulutus tapahtuu oppilaitoksen työmailla sekä mahdollisesti yritysten mahdollisesti yritysten työmailla työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä.
Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat:
Rakennustyömaalla toimiminen
Maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään neljä:
• Rakennusten ulkopuolinen vedeneristys
• Piharakentaminen
• Maa- ja kiviainesten jalostaminen
• Vesihuoltoverkostojen konetyöt
• Rakennusten pohjatyöt
• Liikenneväylien pohjatyöt
• Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 1
• Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 2
• Maarakennuskoneen huolto
• Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö kesällä
• Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö talvella
• Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus
• Maa-aineisten kuljetus maantieliikenteessä
• Mittaus
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
Yhteiset tutkinnon osat
Rakennusalan perustutkinnon (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. (SORA-tutkinto)
Lue lisää https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Koulutus kestää noin 1,5 vuotta.
Koulutus tapahtuu lähiopetuksena, jolloin perehdytään alan perusteisiin, koneiden käsittelyn perusharjoitteluun simulaattoriympäristössä ja aidoissa työmaaolosuhteissa oikeilla koneilla. Koulutuksessa opiskellaan myös työnantajien työmailla. Tämä koulutussopimuksella tehtävä toteutus suunnitellaan tapauskohtaisesti.
Koulutus on maksuton. Opiskelijan maksettavaksi tulee erilaisten turvallisuuskorttien, ajokorttikoulutuksen viranomaiskustannukset ja työvaatteiden omavastuu (yhteensä noin 600-700 €), jotka veloitetaan opiskelijalta erikseen.
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen päättyy 19.9.2022.
HAKEMINEN: jätä hakemus oheisesta painikkeesta (’Hae tähän koulutukseen’). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on sinun vahvistettava hakemuksesi henkilökohtaisesti ennen hakuajan päättymistä. Täytä hakemus työvoimakoulutukseen huolellisesti, koska hakemusten perusteella kutsutaan haastatteluun. Haastattelut järjestetään 26- 27.9.2022.
Voit www.te-palvelut.fi Oma asiointipalvelussa seurata koulutusvalinnan etenemistä (tieto haastattelusta/valinnasta).
Koulutukseen sisältyy lomajaksoja vuosittain seuraavasti: 4 viikkoa heinäkuussa. Muut lomat syys-, talvi-, joululoma oppilaitoksen päätöksen mukaan.

Lisätietoja

LISÄTIETOJA:
Koulutuksen sisällöstä ja käytänteistä: Sedu, Erkki Järvinen, p. 044 735 5509, erkki.jarvinen(at)sedu.fi
Koulutuksen aikaiset taloudelliset etuudet:
Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, kulukorvausta ja mahdollista korotettua etuuden osaa.
LISÄTIETOJA koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
* Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 TAI
* Koulutusneuvonnan suomenkielisen chat -palvelun ma-pe klo 9-16:00 löydät osoitteesta:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html
Sivustolta löytyy myös linkit ruotsin- ja englanninkieliseen palveluun.
ETELÄ-POHJANMAAN TE-PALVELUT MYÖS
* Facebookissa: www.facebook.com/etelapohjanmaan.tepalvelut
* Twitterissä: (at)TEpalvelutEPO
* Instagramissa: (at)tepalvelutepo