Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetus (työvoimakoulutus)

Ammattinimike
Maarakennuskoneenkuljettaja
Aloituspäivä
15.08.2022
Toimipiste
Vaasa
Tule mukaan Vaasassa alkavaan maarakennuskoneenkuljettajakoulutukseen.
Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta ja kulukorvausta.
PÄÄSYVAATIMUKSET
- vähintään 20-vuoden ikä
- vähintään B-luokan ajo-oikeus
- hyvä terveys
- hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielikokeet järjestetään Sedu Vaasan toimipaikassa Runsorissa 10.3.2022.
Maarakennuskoneenkuljettajakoulutuksessa tavoitteena on kouluttaa koneenkuljettajia maarakennusyritysten palvelukseen. Koulutus sisältää maarakennuskoneiden käytön ja huollon opiskelua maarakennustyökohteissa, maarakennustyömailla tarvittavien mittaus- ja käsityökalujen käytön opiskelua, mahdollisuuden korottaa ajokorttiluokan B:stä C:hen ja opiskella alalla vaadittava kuljetusalan perustason ammattipätevyys. Ammatillisten asioiden lisäksi turvallisuus- ja ensiaputaidot kuuluvat koulutukseen tärkeänä osana. Mukana ovat myös yhteiset tutkinnon osat, joiden toteutus suunnitellaan henkilökohtaistamisen perusteella, mikä vaikuttaa koulutusajan pituuteen.
Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat:
Rakennustyömaalla toimiminen
Maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään neljä:
• Rakennusten ulkopuolinen vedeneristys
• Piharakentaminen
• Maa- ja kiviainesten jalostaminen
• Vesihuoltoverkostojen konetyöt
• Rakennusten pohjatyöt
• Liikenneväylien pohjatyöt
• Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 1
• Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 2
• Maarakennuskoneen huolto
• Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö kesällä
• Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö talvella
• Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus
• Maa-aineisten kuljetus maantieliikenteessä
• Mittaus
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
Yhteiset tutkinnon osat
Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan aikaisempi alaan soveltuva koulutus ja alan osaaminen jolloin oppiaika määräytyy henkilökohtaistamisen perusteella
Tavoitteena on, että opiskelija suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista maarakennuskoneen-kuljettajan tehtävistä, omaa maarakennusalalla kuljettajalta vaadittavat tiedot ja taidot, toimii työtehtävissään ja liikenteessä vastuullisesti ja huolellisesti ja pyrkii aktiivisesti kehittämään työtapojaan. Hän hallitsee myös turvallisen ja taloudellisen ajamisen sekä erilaisia kuormaukseen ja kuorman purkamiseen liittyviä tehtäviä.
Tutkintotavoitteena on henkilökohtaistamisen perusteella rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetus tai maarakennusalan ammattitutkinto.
Tietopuolinen koulutus tapahtuu osoitteessa Runsorintie 1, Vaasa. Käytännön työtehtävien koulutus tapahtuu oikeilla työmailla.
Tämän koulutuksen voi suorittaa myös ilman ajokorttiluokan korotusta mikä vaikuttaa myös koulutusaikaan.
Koulutukseen on mahdollista sisällytää loma (20 pv, yleensä heinäkuussa). Muut lomat syys-, talvi- ja joululoma oppilaitoksen päätöksen mukaan.
Rakennusalan perustutkinnon (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. (SORA-tutkinto).
Tähän koulutukseen hakevien suomen kielen taito arvioidaan. Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. Kielikoe sisältää seuraavat osat: puheen ymmärtäminen ja puhuminen (haastattelu), tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen. Riittävä kielitaito on tärkeä, jotta opiskelija osaa noudattaa työturvallisuutta ja pystyy etenemään opinnoissa. Jos hakija saa kokeesta hylätyn tuloksen, hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen ja hakemus peruuntuu.
Lue lisää https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Koulutuksesta opiskelijalle aiheutuvia viranomais-, kortti- ja suojavaate kustannuksia kertyy opiskelun aikana noin 500€. Lääkärintodistuksen kustannus (B-kortin omaavalle) on lääkärikohtainen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

HAKEMINEN
Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata Oma asiointi -palvelussa osoitteessa te-palvelut.fi.
Hakuaika päättyy 5.8.2022
Haastattelut pidetään 11.8.2022. Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa, Vaasan toimipaikassa. Kutsut haastateltaville lähetetään tekstiviestillä.

Lisätietoja

LISÄTIETOJA
Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15, neuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta.
KOULUTUKSEN YHTEYSHENKILÖ
Opettaja Harri Raitalampi p. 040 680 7262, email: harri.raitalampi(at)sedu.fi
Asiakaspalvelusihteerit 020 145 800, asiakaspalvelusihteerit.ilmajoki(at)sedu.fi.