Rakennusalan perustutkinto talonrakentaja

Ammattinimike
Talonrakentaja
Aloituspäivä
01.08.2022
Toimipiste
Ähtäri
Talonrakentajana pääset rakentamaan uutta tai korjaamaan vanhaa, ja aina näet työsi tuloksen. Työmaalla pääset tekemään perus-, runko- ja valmistustöitä, muurausta, laatoitusta. Opit toimimaan rakennuspiirustusten mukaisesti.

Talonrakentajana voit toimia kirvesmiehen, muurarin, laatoittajan (mm. vesieristys), betoniraudoittajan, betonityöntekijän, massiivipuurakentajan, elementtirakentajan tehtävissä tai maalaus- ja tasoitustyötehtävissä.
Rakennusalan perustutkinto on tarkoitettu sinulle, joka olet suorittanut peruskoulun, lukion oppimäärän tai jonkin ammatillisen tutkinnon. Opinnot ovat päiväopintoja.
Rakennusalalla on vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät ja työllisyysnäkymät ammattitaitoiselle tekijälle ovat hyvät. Tarvitset kädentaitoa, kykyä toimia tiimissä ja fyysistä ja psyykkistä paineen sietokykyä. Yrittäjämäinen asenne on myös eduksi.
Talonrakentajana voit toimia kirvesmiehen, muurarin, laatoittajan (mm. vesieristys), betoniraudoittajan, betonityöntekijän, massiivipuurakentajan ja elementtirakentajan työtehtävissä.
Sedussa pääset työsalista työmaalle ja rakennat omakotitaloa opettajan ja ammattiohjaajan ohjauksessa. Työt suunnitellaan niin, että sähköasentajaopiskelijat ja putkiasentajaopiskelijat pääsevät tekemään oman osuutensa sovitun aikataulun mukaisesti. Maalariopiskelijat viimeistelevät Sedun omakotitalot Seinäjoella ja Lapualla. Katso, miltä työmaalla näyttää https://youtu.be/teMRZVma_s4
Opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
Koulutuksen aikana opiskelet mm. rakentamisen työmenetelmien hallintaa, rakennuspiirustusten lukutaitoa, rakennusmateriaalien tuntemusta, rakentamiseen liittyvien käsityökalujen käyttöä, rakentamisessa tarvittavien sähkötyökalujen käyttöä ja toimimista rakennustyömailla turvallisuusmääräysten mukaan.
Tutkinto muodostuu tutkinnon osista. Ammatillisia opintoja tehdään yhteensä 145 osp ja yhteiset tutkinnon osia (35 osp):
- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp:
- pakollinen tutkinnon osa Rakennustyömaalla toimiminen 25 osp
Talonrakennuksen osaamisala:
- pakolliset tutkinnon osat Perustusvaiheen työt 25 osp ja Runkovaiheen työt 30 osp
Valinnaisia tutkinnon osia mm. Laatoitus, Sisävalmistusvaiheen työt
Tutustu Ollin tarinaan: https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tarinoita-Sedusta/Talonrakentaja-Olli---tyon-paivana-syntynyt
Voit halutessasi opiskella kaksoistutkintona ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web
Sedun opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja (väyläopinnot) jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Tutustu väyläopintoihin: https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Vaylaopinnot---silta-ammattikorkeakouluun
Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.
Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit. 
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa. 
Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.   
Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.   
Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa. 
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.  

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakijaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja kutsutaan tarvittaessa haastatteluun.

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut, puh. 040 830 2275
email: hakijapalvelut(at)sedu.fi
Sedu Ähtäri opinto-ohjaaja Satu Koskinen, puh. 040 830 2283, satu.koskinen(at)sedu.fi