Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto näytöillä Rakennustyömaan työjohdon osaamisala (EAT)

Ammattiala
Puu ja rakentaminen
Koulutustyyppi
Erikoisammattitutkinto
Opiskelutapa
Verkko-opiskelu, Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen laajuus max
180 osp

Kenelle?

Sinulle, joka käyt alan töissä ja sinulla on rakennusalan koulutus ja sekä riittävä alan työkokemus. Työtehtäviesi tulee sisältää esimies-/työnjohtotehtäviä sekä toimimista rakennustyömaalla rakennusurakan käytännön järjestämiseen liittyvissä, vastuullisissa tehtävissä. Rakennustyömaan työnjohdon osaamisalalla näytöt toteutetaan rakennustyömaan osan, vaiheen tai lohkon tehtävissä. Henkilökohtaistamisen yhteydessä varmistetaan valmiudet suoraan näytöillä suoritettavaksi. Mikäli valmiudet ovat vajaat kartoitetaan valmistavan koulutuksen tai työtehtävien laajentamisen tarve.

Mitä saat?

Tutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on rakennusalan teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto ja kokemusta rakennustyömaan työnjohtotehtävistä tai niihin rinnastettava muuten hankittu osaaminen.
Rakennustyömaan työnjohdon osaamisalan suoritettuasi voit toimia työnjohtajana, siihen rinnastettavassa työtehtävässä tai yrittäjänä eri toimialoilla. Toimialoja ovat talonrakentaminen, infra ja talotekniikka. Työnjohdon osaamisalan tyypillisiä työtehtäviä ovat työnjohtajana tai työmaainsinöörinä toimiminen.
Sinulla tulee olla alan työkokemusta noin 10 – 15 vuotta, mahdollisuus kehittää omaa osaamistasi työnjohtotehtäviin ja halu hyödyntää omaa rakennusalan osaamista opinnoissasi.
Tutkinnon suorittaneella on rakennustuotannon työnjohtajalta tai siihen rinnastettavassa työtehtävässä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittaneena osaat toimia vaativissa esimiestehtävissä ja johtaa työn toteutusta omalla rakentamisen vastuualueellaan (rakennustyömaan työnjohdon osaamisala) tai koko rakennustyömaalla (työmaapäällikön osaamisala). Osaat ottaa huomioon työturvallisuuden ja ympäristöasioihin liittyvät näkökohdat sekä voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräykset. Työmaapäällikön osaamisalalla vaativuutta lisää kyky johtaa työmaata itsenäisesti ja välitöntä työnjohtoa hyödyntäen.
Vaadittava ammattitaito osoitetaan toimimalla rakennustuotantoalan työnjohtotehtävissä ja kehittämällä toimintaa kestävää kehitystä ja digitalisaatiota hyödyttävällä tavalla. Tutkinnon suorittanut tuntee oman vastuualueensa erityispiirteet ja huomioi ne työntekijöiden ja asiakkaan näkökulmasta
Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu:
Yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta:
- Rakennustyömaan osan kokonaisuuden hallinta, 80 osp
Ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasita yhtensä 100 osp:
- Rakennustyömaan osan hankintojen ja logistiikan hallinta, 25 osp
- Rakennustyömaan osan suunnittelun ohjaus, 25 osp
- Kosteusvaurion korjaustyönjohtajana toimiminen, 25 osp
- Rakennusfysiikan, sisäympäristön ja talotekniikan perusteiden hallinta, 25 osp
- Rakennustyömaan osan olosuhteiden hallinta, 25 osp
- Rakenteiden tuennan ja jäykistämisen hallinta, 25 osp
- Rakennustyömaan osan rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus, 25 osp
- Rakennustyömaan osan tehtäväsuunnittelu, 25 osp
- Rakennustyömaan kokonaisuuden hallinta, 80 osp
- Työmaatoteutuksen hankintamenettelyt ja sopimustekniikka, 25 osp
- Työmaatehtävien tehtäväsuunnittelu ja -ohjaus, 25 osp
- Työmaatoteutuksen suunnittelun ohjaus, 25 osp
- Työmaatoteutuksen asiakkuuksien hallinta, 25 osp
- Työmaatoteutuksen rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus, 25 osp
- Työmaatoteutuksen olosuhteiden hallinta, 25 osp
Tutkinto on näyttötutkinto. Osoitat osaamisesi työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Osaamistasi arvioivat koulutuksen järjestäjän edustaja ja työelämän edustaja.
Voit suorittaa tutkinnon ja koulutuksen myös oppisopimuskoulutuksena.
Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi
Verkko-opiskeluun tarvitset tietokoneen, kuulokemikrofonin ja toimivan nettiyhteyden. Lisäksi älypuhelin (tai muu kamera) on välttämätön tehtävien palautukseen ja näytön todentamiseen. Opiskelu tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä ja verkkokeskusteluissa käytämme Mikrosoft Teamsia.
Koulutuksen kesto ja kustannukset määräytyvät opiskelijan henkilökohtaistamisen yhteydessä. Suoraan näytöillä se on maksuton. Mikäli opiskelijalla tarvetta lisäohjaukseen, valmistavan koulutuksen hinta on 480 €. Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä 400 € ja se on veroton. Lisätietoja: www.tyollisyysrahasto.fi

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Jatkuva haku. Sinut kutsutaan haastatteluun, jossa kartoitetaan onko riittävä osaaminen ja sellaiset työtehtävät, joissa osaaminen voidaan näyttää.

Lisätietoja

Opettaja Jorma Mänty puh. 040 868 0825
s-posti: etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Haku: 20Y2RatjERatynä01