Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto näyttöinä

Ammattiala
Puu ja rakentaminen
Koulutustyyppi
Erikoisammattitutkinto
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu rakennusalan (talonrakentaminen, korjausrakentaminen, rakennustuoteteollisuus, talotekniikka ja maarakennus-infra) työtehtävissä etumiehenä tai työnjohtajana työskenteleville henkilöille, jotka haluavat kehittää esimiestaitoja, rakennusprojektien hallintaan liittyvää ammattitaitoa ja prosessien hallintaa sekä suorittaa rakennustuotannon erikoisammattitutkinto.
Koulutukseen osallistuvalla tulee olla rakennustuotantoalan työpaikka, jossa hän voi tehdä tutkintoon liittyvät näytöt työnjohtajana toimimisesta sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus. Tutkinnon suorittanut voi toimia työnjohtajana tai yrittäjänä valitsemansa osaamisalan mukaisesti.

Mitä saat?

Mikäli aiempaa osaamista on riittävästi, on mahdollista osallistua suoraan tutkintosuorituksiin henkilökohtaistamisen jälkeen.
Tutkinnon suorittamista varten kerätään oman työmaan dokumentteja ja kehitetään omaa työtä tutkinnon sisällön asiakokonaisuuksissa tutkinnon perusteiden edellyttämässä laajuudessa.
Tutkinnon suorittaja voi antaa tutkinnon suorituksen itselleen parhaiten sopivana ajankohtana ilman valmistavaa koulutusta.
Tavoitteena on antaa monipuoliset tiedot ja valmiudet työskennellä rakennusalan työnjohtajana talonrakennusalan työmailla. Lisäksi tavoitteena on suorittaa rakennustuotannon erikoisammattitutkinto tutkinnon perusteiden mukaisesti.
Tutkinnon suorittajalla on mahdollisuus saavuttaa ympäristöministeriön ohjeen 1.6.2015 annetun ohjeen mukainen kelpoisuus vastaavaksi työnjohtajaksi tavanomaisissa rakennuskohteissa. Kelpoisuuden päättää kuitenkin hankekohtaisesti rakennusvalvontaviranomainen.
Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto koostuu neljästä pakollisesta tutkinnonosasta ja yhdestä valinnaisesta osasta.
Pakolliset osat:
1. Esimies-, työsuhde ja neuvottelutaitojen hallinta, 2. Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinta, 3. Sopimustekniikan ja määräyksien hallinta sekä 4. Tehtäväsuunnittelu, tuotannonohjaus ja -valvonta
Valinnaiset osat (valittava yksi):
5. Logistiikan ja hankintojen hallinta, 6. Suunnitelmien hallinta, 7. Ajallinen suunnittelu ja valvonta, 8. Kustannussuunnittelu ja valvonta, 9. Rakennusalan laadunohjaus, 10. Kosteusvauriotyön rakennetekniikan ja rakennesuunnittelun sekä materiaali- ja tuotantotekniikan hallinta, 11. Rakennusfysiikan ja kuntotutkimusmenetelmien hallinta, 12. Kosteusvauriokohteen sisäympäristöolosuhteiden sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien hallinta, 13. Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta, 14. Kantavien rakenteiden tuennan ja jäykistämisen periaatteiden hallinta, 15. Rakennusalan asiakaspalvelu, 16. Rakennusalan ammatinharjoittajana ja –yrittäjänä toimiminen. 17. Infra-alan tarjouslaskenta, 18. Rakennustuotantotehtaan tuotannon ja tuotteen kehittäminen, 19. Rakennustuoteteollisuuden kustannusseuranta, 20. Linjasaneeraustyömaan johtaminen, 21. Teknisten järjestelmien käyttöönotto
22. Tutkinnonosa muusta erikoisammattitutkinnosta
Osallistumismaksu 450 €.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä (395 €) koulutusrahastosta. Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 €. Lisätietoa: www.koulutusrahasto.fi

Lisätietoja

kouluttaja ja tutkintovastaava Leena Tuomisto
puh. 0400 761 952
s-posti etunimi.sukunimi(at)sedu.fi