Riskit haltuun turvallisuusauditoinnilla

Ammattiala
Turvallisuusala
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Hinta
1050 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Turvallisuusauditointi soveltuu kaikille yrityksille, jotka haluavat varmistaa henkilöstönsä ja asiakkaidensa turvallisuuden.
Yhteiskunnan muuttuessa yhä turvattomampaan suuntaan tulee yrityksen turvallisuustilanteen tarkkailusta osa jokapäiväistä toimintaa.
On tärkeää olla selvillä niistä vaaratekijöistä, jotka voivat uhata henkilökunnan tai asiakkaiden turvallisuutta.
Turvallisuusauditoinnilla selvitetään ja arvioidaan yrityksen turvallisuuden taso.
Siitä on suuri hyöty silloin, kun se yhdistetään käytännön toimenpiteisiin. Sen avulla yrityksessä voidaan suunnitella turvallisuuteen liittyviä asioita järkevällä tavalla.
Tehokkaan suunnittelu- ja selvitystyön avulla yritys puolestaan säästää sekä aikaa että rahaa.

Mitä saat?

Arviointikäynnin tavoitteena on parantaa yrityksen henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuutta kartoittamalla työympäristön turvallisuusriskit.
Kartoituksen jälkeen asiakas saa kirjalliset kehittämisehdotukset, joiden perusteella turvallisuutta voidaan parantaa.
Auditoinnin jälkeen tehtyjen kehittämistoimenpiteiden myötä yrityksellä on myös hyvät valmiudet mahdollista viranomaisen auditointia varten.
1. Prosessin käynnistys yrityksen johdon kanssa ja tavoitetason määrittely
2. Arviointikäynti kohteessa, jossa käydään läpi mm seuraavat asiat: -kameroiden ja rikosilmaisimien asettelu / kameratallenteet -poistumisturvallisuus ja paloturvallisuus -toimitilojen rakenteelliset suojaukset -henkilöstön työtavat ja turvallisuusosaaminen -vartiointi -uhkaavat asiakastilanteet
3. Tulosten tarkastelu yhdessä yrityksen johdon kanssa ja kirjalliset ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi
Tulosten tarkastelussa käydään läpi välttämättömät kehityskohteet ja osoitetaan ne osa-alueet, jotka vaativat muutosta.
4. Uusi arviointikäynti noin puolen vuoden päästä ja palautekeskustelu yrityksen johdon kanssa.

Lisätietoja

Turvallisuusauditoija, kouluttaja Janne Laine, p. 040 868 0103, janne.laine(at)sedu.fi