Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto automaatioasentaja (AT)

Ammattiala
Sähkö ja automaatio
Koulutustyyppi
Ammattitutkinto
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
150 osp

Kenelle?

Hakijalla täytyy olla aiempi sähkö- tai automaatioalan perustutkinto, ammattitutkinto tai vastaava ja hänen täytyy täyttää ns. sähköalan ammattihenkilön vaatimus.

Mitä saat?

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito työskennellä itsenäisesti sähkö- ja automaatioalan monipuolisissa työtehtävissä. Hän tarkastaa työnsä niin, että sähköasennuksen lopputulos on turvallinen ja tarkoituksenmukainen loppukäyttäjälle. Hän osaa edetä työssään projektiaikataulun mukaan ottaen huomioon muut ammattiryhmät.
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia sähköasentajan, automaatioasentajan tai lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi valinnoistaan riippuen erikoistua kiinteistöjen ja teollisuuden erilaisiin sähkö-, automaatio- ja turvajärjestelmäasennuksiin.
Tutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähköasentajalla (AT) on soveltuva koulutus sähköturvallisuuslainsäädännössä määriteltyyn rajoitettuun Sähköpätevyys 2:een.
Koulutuksen aikana voit halutessasi suorittaa Sähköturvallisuustutkinto 2:n (TUKES, hinta 254 €, sis. alv 24%).
Huom! Sähköturvallisuustutkinto ei enää ole pakollinen osa Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkintoa.
Pakollinen tutkinnon osa, 30 osp
* Sähkötyöt pien- ja pienoisjännitteellä ryhmäjohtotasolla, 30 osp
Automaatioasentajalle (AT) valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp
* Kappaletavara-automaatiojärjestelmien asennukset, 45osp
* Prosessiautomaatiojärjestelmien asennukset, 45osp
Valinnaiset tutkinnonosat, 75 osp
* Aurinkosähköjärjestelmien asennukset, 25 osp
* Sähkökäyttöjen asennukset, 25 osp
* Rakennusautomaatiojärjestelmien asennukset, 25 osp
* Teollisuusrobotiikan ja ohjausjärjestelmien asennukset, 25osp
* Myynti- ja toimipistepalvelut, 25osp
* Ohjelmoitavien ohjausjärjestelmien asennukset, 25osp
* Pneumaattisten ohjausjärjestelmien asennukset, 25osp
* Hydraulisten ohjausjärjestelmien asennukset, 25osp
* Valmistusautomaation asennukset, 25osp
* Tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset, 25osp
* Paloturvallisuusjärjestelmien asennukset, 25osp
* Kiinteistöjen keskijänniteasennukset, 25osp
* Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmien asennukset, 25osp
Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4556443/reformi/rakenne
Kouluttajat ovat toimineet yrityksissä. Heillä on tuoretta kokemusta työjohto- ja sähkösuunnittelutehtävistä.
Sedulla on korkeatasoiset ja laadukkaat oppimisympäristöt mm. rakennusautomaatiojärjestelmiin.
Sedu on yksi KNX Training Center Suomessa.
Syksyllä 2019 Sedun sähkö- ja automaatioala saa uudet, ajanmukaiset tilat Törnäväntie 24:ssa.
Koulutuksesta osa on itsenäistä ja ohjattua opiskelua verkossa. Valmennukset sähköpätevyystutkintoihin ovat olleet tuloksellisia; useana vuonna Sedu on ollut maan kärkeä.
Tutkinto on näyttötutkinto. Osoitat osaamisesi työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Osaamistasi arvioivat koulutuksen järjestäjän edustaja ja työelämän edustaja.
Voit suorittaa tutkinnon ja koulutuksen myös oppisopimuskoulutuksena.
Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi
Oppisopimusopiskelu on maksutonta. Muille osallistujille koulutuksen osallistumismaksu on 350 €. Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Mikäli suoritat koko tutkinnon, sinulla voi olla mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä koulutusrahastosta. Lisätietoa löydät osoitteesta www.koulutusrahasto.fi.
Koulutuksen aikana voit halutessasi suorittaa Sähköturvallisuustutkinto 2:n (TUKES, hinta 254 €, sis. alv 24%).

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakijalla täytyy olla aiempi sähkö- tai automaatioalan perustutkinto, ammattitutkinto tai vastaava ja hänen täytyy täyttää ns. sähköalan ammattihenkilön vaatimus. Aiemman työkokemuksen laatu ja määrä vaikuttaa.
Täytä hakemus huolellisesti!

Lisätietoja

opettaja Mikael Saunanen, puh. 040 680 7020
mikael.saunanen(at)sedu.fi