Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto automaatioasentaja

Ammattinimike
Automaatioasentaja
Aloituspäivä
01.08.2023
Toimipiste
Seinäjoki
Viekö tekniikka mennessään? Oletko tarkan työn tekijä? Jos vielä ajattelet loogisesti, sähkö- ja automaatioala antaisi sinulle mahdollisuuden kehittyä todelliseksi tekijäksi esim. teollisuuden automaatioon liittyvissä asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtävissä.

Opit käyttämään teollisuuden sähkö- ja automaatioasennuksissa ohjelmoitavaa logiikkaa (PLC) ja asentamaan taajuusmuuttajia ja sähkömoottoreita. Työssäsi hyödynnät automaatiotekniikkaa, sähkötekniikkaa, elektroniikkaa ja tietotekniikkaa.
Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.
Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutukseen Sedun jatkuvan haun kautta.
Viekö tekniikka mennessään? Oletko tarkan työn tekijä ja innostut uuden oppimisesta? Tykkäätkö matematiikasta? Jos vielä ajattelet loogisesti ja mietit työturvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta, sähkö- ja automaatioala tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittyä todelliseksi tekijäksi.
- Seinäjoella Törnäväntiellä automaatioasentajaksi tai sähköasentajaksi
- Kurikassa sähköasentajaksi
- Lapualla sähkö- ja automaatioasentajaksi
- Ähtärissä sähköasentajaksi
Opit lukemaan sähköpiirustuksia, asentamaan sähkölaitteita ja -verkkoja suunnitelmien mukaisesti ja noudattamaan sähkötyöturvallisuutta.
Automaatioasentaja
Automaatioasentaja työskentelee esim. teollisuuden automaatioon liittyvissä asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtävissä. Automaatioasentajia tarvitaan automaatioon liittyvissä sähköasennustehtävissä, tuotannonohjaus- ja valvontatehtävissä, kiinteistöautomaation ja sähkölaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotöissä.
Kansainväliset tehtävät vievät automaatioasentajan vientiyritysten koneiden ja laitteiden asennus- ja käyttöönottotehtäviin.
Automaatioasentaja voi toimia lämpö- ja energiantuotantolaitosten käynnissäpitotehtävissä, sähkölaitteiden erilaisissa kokoonpanotehtävissä ja tietenkin teknisen alan myyntitehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.
Katso, miten Niklas kuvaa opiskeluaan sähkö- ja automaatioalalla https://youtu.be/ClYBZKMuTxM
Automaatioasentajan opintoihin kuuluu
- pienkiinteistöjen sähköasennuksia
- mekaniikka-asennuksia
- kappaletavaralaitteistojen laitteiden käyttö- ja ohjaustöitä
- robotiikkatöitä
- käynnissäpitoa ja kunnonvalvontaa
- automaatiotekniikan kaapelointia
Opit käyttämään teollisuuden sähkö- ja automaatioasennuksissa ohjelmoitavaa logiikkaa (PLC) ja asentamaan taajuusmuuttajia ja sähkömoottoreita.
Valinnaisissa tutkinnon osissa:
- Prosessiautomaation perusteet
- KNX-taloautomaatiojärjestelmä
- Koneautomaatioteknologiat
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Ks. tutkinnon rakenne https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3328286/reformi/rakenne
Värinäkökyvyn puute voi haitata työpaikkakohtaisesti.
Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web
Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Katso lisää https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Vaylaopinnot---silta-ammattikorkeakouluun
Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.
Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 6 viikkoa ja sen rahoitus tulee oppilaitoksen koordinoimista kansainvälisistä hankkeista. Sedusta lähtee vuosittain yli 300 opiskelijaa eripituisille ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde myös sinulle.  
Sinulla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissasi myös kotimaassa. Voit valita opintoja, joilla voit täydentää osaamistasi suunnataksesi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.
Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutukseen Sedun jatkuvan haun kautta.

Lisätietoja

Sedu Seinäjoki Törnäväntie opinto-ohjaaja Timo Järvinen, puh. 040 868 0746, timo.jarvinen(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi