Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Ammattiala
Sähkö ja automaatio
Koulutustyyppi
Perustutkinto
Aloituspäivä
Alkaa 21.10.2019
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
180 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu sähköalan työtehtäviin tähtääville aikuisille.
Perustutkintokoulutus ei edellytä aiempaa koulutusta tai työkokemusta sähköalalta, joten se sopii hyvin esim. alanvaihtajalle.

Mitä saat?

Opinnot koostuvat yhteisistä ja ammatillisista tutkinnon osista sekä oppimisesta työpaikalla.
Koulutus alkaa 21.10.2019 ja kesto on noin 2-3 vuotta riippuen aikaisemmista opinnoistasi ja työkokemuksestasi.
Koulutuksessa saat sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin tarvittavan osaamisen. Sähköasentaja tekee talotekniikan sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennuksia tai sähköverkoston asennukseen, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Automaatioasentaja taas työskentelee prosessi- tai kappaletavara-automaatioon liittyvissä asennus- ja kunnossapitotöissä.
Perehdyt opinnoissasi työ- ja sähkötyöturvallisuuteen ja opit teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset, ohjelmoitavan logiikan (PLC) käytön sekä taajuusmuuttaja- ja sähkömoottoriasennukset. Koulutuksesta valmistut sähkö- ja automaatioasentajaksi.
Sähköasentaja pakolliset 105 osp:
Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp
Sähkö- ja automaatioasennukset, 30 osp
Sähkö- ja energiatekniikka, 30 osp
Automaatioasentaja pakolliset 105 osp:
Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp
Sähkö- ja automaatioasennukset, 30 osp
Kappaletavara-automaatio, 30 osp
Prosessiautomaatio, 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 40 osp:
Sähkö- ja energiatekniikka, 30 osp
Prosessiautomaatio, 30 osp
Kappaletavara-automaatio, 30 osp
Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät, 30 osp
Sähköverkostoasennukset (1kV – 20kV), 30 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
Yrityksessä toimiminen, 15 osp
Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5 – 15 osp:
Sähköteknologian sovellukset, 5 osp
KNX Taloautomaatiojärjestelmän perusteet, 5 osp
CAD piirtäminen, 5 osp
Sulautetut järjestelmät, 5 osp
Sähköasennusprojektin toteutus, 5 osp
KNX Taloautomaatiojärjestelmät, 8 osp
Sähköasennusprojektin suunnittelu, 5 osp
Prosessiautomaation perusteet, 14 osp
Energian syöttö- ja käyttösovellukset, 5 osp
Koneautomaatioteknologiat, 8 osp
Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3328286/reformi/tiedot
Koulutuksessa saat sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin tarvittavan osaamisen. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto tarjoaa myös hyvän valmiuden toimia itsenäisenä yrittäjänä ja teknisen alan myyntitehtävissä.
Sähkö-ja automaatioalan kouluttajamme ovat mukana kehittämässä alan yritysten automaatiojärjestelmiä ja he ovat huippuosaajia, joilla osalla on yrityskontaktien lisäksi yrittäjätaustaa ja työelämänkontakteja. Seinäjoella sijaitsee uusittu turvajärjestelmien opetusympäristö, jossa on hälytys- ja murtohälytysjärjestelmiä opetuskäyttöön.
Värinäkökyvyn puute voi haitata tehtäväkohtaisesti.
Oma taloudellinen toimeentulo opintojen aikana kannattaa miettiä ennen koulutukseen hakeutumista.
Koulutukseen voi hakea Kelan opintotukea tai aikuisopiskelijan tukea (www.tyollisyysrahasto.fi). Koulutuksen ajaksi voi hakea työhallinnon omaehtoisen kouluttautumisen tukea. (TE-toimisto arvioi yksilöllisesti, voidaanko opiskelu katsoa työnhakijan tilannetta edistäväksi)
Koulutus on maksuton.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Voit hakea koulutukseen 25.9. mennessä.
Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella.
Koulutus on työelämälähtöistä ja siitä syystä suuri osa tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta toteutetaan alan yrityksissä. Tutkinnossa vaadittavat näytöt suoritetaan myös alan yrityksissä.
Oppisopimus
Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun Oppisopimuspalveluihin oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Jani Pusa, 040 680 7654, etunimi.sukunimi(at)sedu.fi