Sähköturvallisuustutkintoon S1, S2 ja S3 valmistava koulutus

Ammattiala
Sähkö- ja automaatioala
Opiskelutapa
Lähiopiskelu, Verkko-opiskelu
Aloituspäivä
11.10.2022
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Hinta
310 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Sähköalan ammattihenkilöt.
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat TUKESin sähköturvallisuustutkintoon S1, S2 tai S3.

Mitä saat?

Valmistava koulutus antaa valmiudet sähköturvallisuustutkinnon suorittamiseen sekä aiheen itsenäiseen opiskeluun.
Hyväksytysti suoritettu sähköturvallisuustutkinto on vaatimus sähköpätevyyden saamiseen.
Sähköpätevyys oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana. Sähköpätevyyden voi hakea Seti Oy:stä, kun sähköturvallisuustutkinto on suoritettu ja koulutus- ja työkokemusvaatimukset täyttyvät.
Koulutuksessa käydään läpi alalla noudatettavia lakeja, standardeja ja ohjeita sekä tehdään laskuharjoituksia ja läpikäydään harjoituskokeita.
Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistosta (1434/2016)
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistosta (1435/2016)
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistosta (1436/2016)
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistosta (1437/2016)
SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset
SFS 6002:2015 + A1:2018 Sähkötyöturvallisuus
D1- 2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista
Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas. ST-ohjeisto 6 (2017)
SFS Käsikirja 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot. Sisältää standardin SFS 6001 (2015)
Sähköturvallisuustutkintoon valmistavan koulutuksen aloitus tiistaina 11.10.2022 klo 17.00 - 20.15.
Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena kahtena iltana viikossa tiistaisin ja torstaisin klo 17.00 – 20.15.
Aloitus järjestetään Sedu Törnäväntie 24 osoitteessa, ja loput illat etänä Teams- sovelluksen kautta.
Koulutuksessa on yhteensä 32 h oppituntia opetusta.
Osallistumisen tunneille voit räätälöidä oman osaamistason mukaan.
Osallistuaksesi tarvitset kirjasarjan lisäksi voimassaolevan sähköpostiosoitteen, tietokoneen ja suosituksena on myös kuuloke-mikrofoni yhdistelmä (headset).
Lisätietoa turvallisuustutkinnoista ja sähköpätevyyksistä www.tukes.fi ja www.seti.fi .

Lisätietoja

opettaja Jaakko Paloniemi, puh. 040 868 0633
S-posti: jaakko.paloniemi(at)sedu.fi