Hae koulutusta

Hae laajasta koulutustarjonnastamme juuri sinulle sopiva opiskelupaikka.

Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Ikääntyneen hoito ja kuntoutus

Aloituspäivä
Alkaa 04.02.2019
Koulutuspaikka
Ähtäri
Koulutuksen kesto
180 osp
Hae koulutukseen Ilmoittautuminen yrityksille Kumpaa hakeutumislomaketta käytän?
Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut sosiaali- ja terveysalasta, jolla on riittävät opiskeluvalmiudet, eikä sinulla ole terveydellisiä rajoitteita alan työtehtäviin. Eduksi katsotaan alan työkokemus tai koulutus.
Sisältö
Opiskelet oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti.
Kaikille pakollisten tutkinnon osien aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan. Lisäksi suoritat Yhteiset tutkinnon osat ja Valinnaisen tutkinnon osan. Ne voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, mm. ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta, sekä hoitotyön taitojen harjoittelua. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on useassa erilaisessa työpaikassa. Tutkintoon liittyvät näytöt (5 kpl) annetaan työpaikoilla.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa selvitetään myös aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.
Koulutuksen aikana on mahdollista,että rikosrekisteriote vaaditaan esitettäväksi.
Tutkinto on valmis, kun kaikki opinnot ja näytöt on suoritettu hyväksytysti.
Mitä saat?
Tutkinto antaa sinulle työelämän edellyttämän laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon perusosaamisen ja erikoistuneen osaamisen ikääntyneen hoidon ja kuntoutumisen alueelta.
Ikääntyneen hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittaneena voit työllistyä mm. kotihoitoon, päivätoimintaan, palvelutaloon tai -keskukseen, muistisairaiden yksikköön tai laitoshoitoon joko vanhainkodissa tai sairaalassa.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH 5-2018) ennen hakemuksen jättämistä:
https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää sinulta terveydentilaasi koskevia tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa et terveydentilasi tai toimintakykysi vuoksi voisi toimia.
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Hae koulutukseen viimeistään su 13.1.2019. Täytä hakemus koulutukseen huolellisesti, sillä hakemuspaperien perusteella kutsutaan haastatteluun.
Haastattelu järjestetään 16.1.2018, tähän valituille ilmoitetaan asiasta erikseen tekstiviestillä.
Tämän omaehtoisen ja työvoimakoulusryhmän lisäksi muitakin lähihoitajan työvoimakoulutusryhmiä on alkamassa keväällä 2019. Ne julkaistaan heti kun päätökset on tehty. Jokainen valintaprosessi on oma kokonaisuutensa, joten myös haku pitää tehdä jokaiseen paikkaan erikseen. Myöskään haastatteluja ja valintoja ei voi siirtää toiseen hakukokonaisuuteen.
Lisätietoja
Kyllikki Anttila 040 830 4106, etunimi.sukunimi(at)sedu.fi