Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja (Monimuoto) Kristiinankaupunki

Ammattinimike
Lähihoitaja
Aloituspäivä
25.11.2021
Toimipiste
Kristiinankaupunki
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joilla on aito kiinnostus työskennellä lähihoitajan tehtävissä edistämässä ikäihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Koulutus soveltuu oman työn ohessa suoritettavaksi, pois lukien työelämässä oppimisen jaksot. Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen alueen sosiaali- ja terveysalan työpaikkoihin.
Koulutus etenee seuraavasti: Aloitat lähihoitajaopintosi Kasvun ja osallisuuden edistämisellä (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistämisellä (35 osp). Nämä tutkinnonosat suoritettuasi voit toimia hoiva-avustajan tehtävissä. Sen jälkeen opiskelu etenee Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen (30 osp) sekä Kotihoidossa toimimiseen (40 osp).
Lisäksi suoritat Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) ja Valinnaisen tutkinnon osan (15 osp). Ne voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia lähihoitajan tehtävissä erilaisissa työympäristöissä ikääntyvien hoidossa, kuten kotihoidossa, palvelukodissa, asumisyksikössä tai tehostetussa palveluasumisessa. Näihin ympäristöihin pääset tutustumaan jo opintojen aikana.
Katso tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy Sora-lainsäädännön asettamia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu etukäteen tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin:
http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
Soveltuvuuskokeessa sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.
Huomioithan, että sosiaali- ja terveydenhuollon työnantaja edellyttää, että sinulla on jo opiskeluaikana joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhka- ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi työnantaja edellyttää influenssarokotusta. Lisäksi tämänhetkisessä pandemiatilanteessa työnantaja saattaa velvoittaa sinua koronarokotteen ottamiseen. Vaadittavat rokotukset ovat sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).
Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena siten, että opetus toteutetaan kerran viikossa Teams-yhteyden välityksellä klo 16 - 20.15. Lähiopetus tapahtuu lauantaisin klo 8:00- 15:30 keskimäärin kerran kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät verkko-opintoja ja itsenäistä opiskelua. Koulutus järjestetään suomenkielisenä. Käytännön opetustilanteita järjestetään yhdessä ruotsinkielisen opiskelijaryhmän kanssa, jolloin opetuksesta vastaavat suomen- ja ruotsinkielinen opettaja yhdessä. Puuttuva ruotsin kielen taito ei ole esteenä opinnoissa etenemiselle, mutta kielikylpy opinnoissa lisää työllistymismahdollisuuksiasi. Jokaiseen tutkinnon osaan kuuluu myös työelämässä oppimisen jakso sekä näyttö. Koulutus kestää keskimäärin vuoden 2023 loppuun. Opintojen kesto on yksilöllinen, joten henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti opiskeluaika voi olla lyhyempi tai pidempi.
Oma taloudellinen toimeentulo opintojen aikana kannattaa miettiä ennen koulutukseen hakeutumista. Sinulla on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea ja saattaa olla mahdollisuus hakea Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Jos olet yli 25-vuotias työtön työnhakija, selvitä ennen koulutuksen alkua TE-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella. Voit silloin hakea työvoimahallinnon omaehtoisen kouluttautumisen tukea. TE-toimisto arvioi yksilöllisesti, voidaanko opiskelu katsoa työnhakijan tilannetta edistäväksi.
Koulutus on maksutonta, mutta opiskelumateriaalit ja esim. työkengät sinun tulee hankkia omalla kustannuksellasi. Opetus toteutetaan osittain verkkoyhteyden välityksellä. Sinulla tulee olla toimiva tietokone ja verkkoyhteydet.
Mikäli suoritat koko tutkinnon, sinulla voi olla mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastosta. Lisätietoa löydät osoitteesta https://www.tyollisyysrahasto.fi/

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen 11.10. - 14.11.2021.
Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 18.11.2021 Lapväärtintie 8, Kristiinankaupunki. Saat erilliset ohjeet sähköpostitse soveltuvuuskokeen kulusta hakuajan päättymisen jälkeen.
Soveltuvuudessa kartoitetaan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisutaitoa. Soveltuvuuskoe ja opiskelu tapahtuvat suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla sujuvaa niin puheen kuin kirjoittamisen osalta (vähintään B1.1. -taso tai YKI 3). Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, suomen kielen taitosi testataan soveltuvuuskoepäivänä.
Koulutuksen aikana on mahdollista, että rikosrekisteriote vaaditaan esitettäväksi.

Lisätietoja

Sinikka Juupaluoma p. 040 680 7242
 Liisa Yli-Kullas, p. 040 830 4239
Viikolla 42 tiedusteluihin vastaa Sedu Hakijapalvelut, puh. 040 830 2275, email: hakijapalvelut(at)sedu.fi