Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja

Ammattinimike
Lähihoitaja
Aloituspäivä
28.10.2022
Toimipiste
Seinäjoki
Koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on aito kiinnostus työskennellä ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä edistäen lähihoitajan tehtävissä. Koulutus soveltuu oman työn ohessa suoritettavaksi, lukuun ottamatta työelämässä oppimisen jaksoja. Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen alueen sosiaali- ja terveysalan työpaikkoihin.
Koulutus etenee seuraavasti: Aloitat lähihoitajaopintosi Kasvun ja osallisuuden edistämisellä ja Ikääntyvien osallisuuden edistämisellä. Nämä tutkinnonosat suoritettuasi voit toimia hoiva-avustajan tehtävissä. Sen jälkeen opiskelu etenee Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen sekä Kotihoidossa toimimiseen.
Lisäksi suoritat Yhteiset tutkinnon osat ja Valinnaisen tutkinnon osan. Ne / niistä osa voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi.
Katso tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy Sora-lainsäädännön asettamia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu etukäteen tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky#terveydelliset-vaatimukset-terveys--ja-hyvinvointialalla
Soveltuvuustestauksessa sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.
Huomioithan, että sosiaali- ja terveydenhuollon työnantaja edellyttää, että sinulla on jo opiskeluaikana joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhka- ja vesirokkoa vastaan. Työnantaja edellyttää myös influenssarokotusta. Lisäksi tämänhetkisessä pandemiatilanteessa työnantaja saattaa velvoittaa sinua koronarokotteen ottamiseen. Vaadittavat rokotukset ovat sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).
Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena siten, että opetus toteutetaan joka toinen viikonloppu (perjantaisin klo 15-20.30 ja lauantaisin klo 8-15.30). Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät verkko-opintoja ja itsenäistä opiskelua. Jokaiseen tutkinnon osaan kuuluu myös työelämässä oppimisen jakso sekä näyttö. Koulutus kestää keskimäärin kaksi vuotta. Opintojen kesto on yksilöllinen, joten henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti opiskeluaika voi olla lyhyempi tai pidempi.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen 30.9.2022 mennessä.
Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus ti 30.8.2022 klo 16:00 – 18:00 Sedu Suupohjantiellä (Suupohjantie 45, Seinäjoki, kulku A-ovesta). Mahdollisuus osallistua myös TEAMS-yhteydellä (otathan yhteyttä asiasta Sinikka Juupaluomaan 040 6807242)
Soveltuvuustestaus järjestetään 7.10.2022 Suupohjantien opetuspisteessä, Suupohjantie 45 Seinäjoki. Saat erilliset ohjeet sähköpostitse soveltuvuustestauksen kulusta ja ennakkotehtävistä hakuajan päättymisen jälkeen. Varaa kalenteriisi koko päivä soveltuvuustestiä varten.
Aloitusinfo valituille 25.10.2022 klo 16-19.
Soveltuvuudessa kartoitetaan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisutaitoa. Soveltuvuustestaus ja opiskelu tapahtuvat suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla sujuvaa niin puheen kuin kirjoittamisen osalta (vähintään B1.1. -taso). Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, suomen kielen taitosi testataan testipäivänä.
Koulutuksen aikana on mahdollista, että rikosrekisteriote vaaditaan esitettäväksi.

Lisätietoja

Sinikka Juupaluoma p. 040 680 7242
Liisa Yli-Kullas, p. 040 830 4239
Sedu Hakijapalvelut, p 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi