Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja (oppisopimus)

Ammattinimike
Lähihoitaja
Aloituspäivä
21.09.2020
Toimipiste
Seinäjoki
Oppisopimuskoulutuksen edellytys on, että sinulla on sosiaali- ja terveysalan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Oppisopimusta solmittaessa varmistamme, että voit opiskella työpaikassasi niitä työtehtäviä, joita lähihoitajan tutkinnon perusteet edellyttävät ja että saat työpaikalla asianmukaista ohjausta.
Voit olla ns. vanha työntekijä tai sinut voidaan rekrytoida uutena työntekijänä. Käytä tarvittaessa hyväksesi TE-toimiston palveluja. Jos olet työtön ja saamassa oppisopimustyöpaikan, varmista, onko työnantajalla mahdollisuus saada palkkaukseesi tukea TE-toimistosta.
Lähihoitajaksi ei voi valmistua olemalla töissä ainoastaan yhdessä työpaikassa, joten koulutukseen saattaa liittyä työkiertoa.
Opiskelet omalla oppisopimustyöpaikallasi, työkierrossa, itsenäisesti ja tietopuolisessa lähiopetuksessa.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi käytännön harjoituksia. Näytöt annetaan työpaikalla, joista osa voi olla muu kuin oma oppisopimustyöpaikkasi.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa selvitetään myös aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta.
Pakollisten osien aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan. Osaamisalan opinnoissa syvennät valmiuksiasi tukea, ohjata ja hoitaa asiakasta hänen erilaisissa perustarpeissaan.
Valinnainen tutkinnon osa laajentaa osaamistasi mielekkäästi. Lisäksi tutkintoon kuuluvat kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).
Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut kaikki viisi tutkinnon osaa hyväksytysti
Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot
Tutkintoon kuuluu yksi osaamisala, joka määräytyy työpaikkasi perusteella. Tarjoamme osaamisaloiksi:
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaa,
Vammaistyön osaamisalaa,
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaa JA
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaa.
Valinnaisia tutkinnon osia on tarjolla esimerkiksi Lasten ja nuorten mielenterveystaitojen edistäminen, Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille, Suun hoito eri asiakasryhmille, Saattohoidossa toimiminen ja Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä. Valinnainen tutkinnon osa voidaan valita myös toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.
Koulutuksen ajankohta: 21.9.2020 – koulutuksen pituus (noin 2 vuotta) määrittyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.
Kasvun ja osallisuuden edistäminen (14 pv)
21.-24.9.2020 (4)
19.-21.10.2020 (3)
9.-12.11.2020 (4)
14.-16.12.2020 (3)
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (16 pv)
18.-21.1.2021 (4)
15.-18.2.2021 (4)
15.-18.3.2021 (4)
19.-22.4.2021 (4)
Osaamisalaopintojen rytmitys
35 osp syksyllä 2021 (n. 20 pv)
40 osp keväällä 2022 (n. 20 pv)
Lisäksi mahdolliset Yhteiset tutkinnon osien opinnot.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf
Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan. Huomioithan, että Sedu voi pyytää esittämään rikosrekisteriotteen ennen ensimmäistä päivähoidon tms. työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoa.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun Oppisopimuspalveluihin oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627.
Keskustele työnantajasi kanssa hyvissä ajoin, sillä prosessi kestää useita viikkoja. Oppisopimuksen voi solmia jo keväällä, mutta sen on oltava voimassa viimeistään ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Lisätietoja

Tarkentavat kysymykset oppisopimuksesta Anu Peltolalle (p. 040 680 7634) sekä tutkinnosta ja opintojen henkilökohtaistamisesta Mari Yli-Huumolle (p. 040 868 0841). Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)sedu.fi