Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja (oppisopimus)

Ammattinimike
Lähihoitaja
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Toimipiste
Seinäjoki
Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on sosiaali- ja terveysalan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Oppisopimusta solmittaessa varmistamme, että voit opiskella työpaikassasi niitä työtehtäviä, joita lähihoitajan tutkinnon perusteet edellyttävät ja että saat työpaikalla asianmukaista ohjausta.
Voit olla ns. vanha työntekijä tai sinut voidaan rekrytoida uutena työntekijänä. Käytä tarvittaessa hyväksesi TE-toimiston palveluja. Jos olet työtön ja saamassa oppisopimustyöpaikan, varmista, onko työnantajalla mahdollisuus saada palkkaukseesi tukea TE-toimistosta.
Opiskelet omalla oppisopimustyöpaikallasi, työkierrossa, itsenäisesti ja tietopuolisessa lähiopetuksessa.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi käytännön harjoituksia. Näytöt annetaan työpaikalla, joista osa saattaa tapahtua muualla kuin omalla oppisopimustyöpaikallasi.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa selvitetään myös aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta.
Pakollisten osien aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan. Osaamisalan opinnoissa syvennät valmiuksiasi tukea, ohjata ja hoitaa asiakasta hänen erilaisissa perustarpeissaan.
Valinnainen tutkinnon osa laajentaa osaamistasi mielekkäästi. Lisäksi tutkintoon kuuluvat kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).
Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut kaikki viisi tutkinnon osaa sekä yhteiset tutkinnon osat hyväksytysti
Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/tiedot
Tutkintoon kuuluu yksi osaamisala, joka määräytyy työpaikkasi perusteella. Tarjoamme osaamisaloiksi:
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaa,
Vammaistyön osaamisalaa,
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaa JA
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaa.
Koulutuksen ajankohta: 26.9.2022 – koulutuksen pituus määrittyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
Kasvun ja osallisuuden edistäminen (14 pv)
vk 39 26.-28.9.2022
vk 43 24.-27.10.2022
vk 47 21.-24.11.2022
vk 51 19.-21.12.2022
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (16 pv)
vk 4 23.-26.1.2023
vk 8 20.-23.2.2023
vk 12 20.-23.3.2023
vk 16 17.-20.4.2023 (sama sisältö viikon 17 kanssa)
tai
vk 17 24.-27.4.2023 (sama sisältö viikon 16 kanssa)
Osaamisalan opinnot
Valinnaisen tutkinnon osan opinnot
Yhteisten tutkinnon osien opinnot YTO-pajoissa
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin:
https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan. Huomioithan, että Sedu voi pyytää esittämään rikosrekisteriotteen ennen ensimmäistä päivähoidon tms. työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoa.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun Oppisopimuspalveluihin oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627.
Tiedustele mahdollista oppisopimuspaikkaa: Tarja Palomäki, ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtaja, Seinäjoen kaupunki, puh. 050 470 9149 ja s-posti: etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi
Johanna Koivuniemi, ikääntyneiden palvelujohtaja, JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, puh. 050 303 2049 ja s-posti: etunimi.sukunimi(at)jikky.fi
Keskustele työnantajasi kanssa hyvissä ajoin, sillä prosessi kestää useita viikkoja. Oppisopimuksen voi solmia jo hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä lähipäiviä, mutta sen on oltava voimassa ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Lisätietoja

Tarkentavat kysymykset oppisopimuksesta Anu Peltolalle (p. 040 680 7634) sekä tutkinnosta ja opintojen henkilökohtaistamisesta Mari Yli-Huumolle (p. 040 868 0841). Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)sedu.fi