Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja (oppisopimuskoulutus)

Ammattiala
Hyvinvointi ja terveys
Koulutustyyppi
Perustutkinto
Opiskelutapa
Oppisopimuskoulutus (Sedu Oppisopimuspalvelut)
Aloituspäivä
Alkaa 23.09.2019
Koulutuspaikka
Ähtäri
Koulutuksen kesto
180 osp

Kenelle?

Oppisopimuskoulutuksen edellytys on, että Sinulla on sosiaali- ja terveysalan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia.
Oppisopimusta solmittaessa varmistamme, että voit opiskella työpaikassasi niitä työtehtäviä, joita lähihoitajan tutkinnon perusteet edellyttävät ja että saat työpaikalla asianmukaista ohjausta.
Opiskelet tutkintoa ensisijaisesti työssä ja itsenäisesti. Tietopuolista opiskelua on keskimäärin 4 päivää kuukaudessa. Opintojen kesto on yksilöllinen, ja se täsmentyy ennen oppisopimuksen allekirjoittamista laadittavalla henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmalla.
Tietopuolista opiskelua ei ole kesä-heinäkuussa. Vuosilomasi kertyy myös tietopuolisen opetuksen aikana.
Voit olla ns. vanha työntekijä tai sinut voidaan rekrytoida uutena työntekijänä. Käytä tarvittaessa hyväksesi TE-toimiston palveluja. Jos olet työtön ja saamassa oppisopimustyöpaikan, ehdota työnantajaa selvittämään myöntääkö TE-toimisto palkkaukseesi palkkatukea.
Lähihoitajaksi ei voi valmistua olemalla töissä ainoastaan yhdessä työpaikassa, joten koulutukseen liittyy työkiertoa.

Mitä saat?

Tutkinto antaa sinulle työelämän edellyttämän laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon perusosaamisen ja erikoistuneen osaamisen ikääntyneen hoidon ja kuntoutumisen alueelta.
Ikääntyneen hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittaneena voit työllistyä mm. kotihoitoon, päivätoimintaan, palvelutaloon tai -keskukseen, muistisairaiden yksikköön tai laitoshoitoon joko vanhainkodissa tai sairaalassa.
Tutkinnon suoritettuasi voit rekisteröityä Terhikkiin eli sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden rekisteriin. https://julkiterhikki.valvira.fi/
Suoritat viisi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaa ja Yhteiset tutkinnon osat (YTOt). Pakollisia tutkinnon osia ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen (Kaso) 25 osp sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (Hyte) 30 osp. Osaamisalassa on kaksi tutkinnon osaa, 35 osp ja 40 osp. Lisäksi suoritat valinnaisen tutkinnon osan 15 osp ja Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp.
Tähän koulutukseen työntajat ovat valinneet osaamisalaksi Ikäntyneen hoito ja kuntoutuminen, joka jakautuu Kotihoidossa toimiminen sekä Ikääntyneen osallisuuden edistäminen -tutkinnon osiin.
Työnantaja valitsee myös valinnaisen tutkinnon osan sen tarpeen mukaisesti, mitä henkilökunnan osaamisessa tarvitsevat.
Jos Sinun työnantajasi tarve on jokin muu kuin ryhmälle sovitut osaamisala tai valinnainen tutkinnon osa, se keskustellaan/sovitaan erikseen ennen oppisopimuksen solmimista.
Tutkinto on valmis, kun kaikki opinnot ja näytöt on suoritettu hyväksytysti.
Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot
Opiskelet työpaikalla, itsenäisesti ja tietopuolisilla lähiopetuspäivillä oppilaitoksessa. Lähiopetuspäivä on 2,5 vuoden aikana noin 100, josta vähenetään kokonaisuudet, jotka jo osaat.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH /2018) https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
Koulutuksen aikana on mahdollista, että rikosrekisteriote pyydetään esittämään.
Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan.
Oppisopimuskoulutus on maksuton niin oppijalle kuin työnantajalle.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Opiskeljavalinnan tekee työnantaja, joka arvioi että Sinulla on sekä opiskelun edellyttämät perustaidot että motivaatio, ja kyky toimia hyvässä vuorovaikutuksessa työyhteisössä.
Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajasi kanssa. Ota sen jälkeen yhteyttä Sedun Oppisopimuspalveluihin oppisopimus(at)sedu.fi tai puhelin 040 868 0627, josta neuvotaan eteenpäin. Opintojen henkilökohtaistaminen (HOKS) tehdään ennen oppisopimuksen allekirjoittamista.
https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Oppisopimus
Käy keskustelu työnantajasi kanssa hyvissä ajoin, sillä oppisopimuksen solmimisen prosessi kestää useita viikkoja. Sopimuksen voi hyvin solmia jo keväällä, mutta sen on oltava voimassa ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää.
Koulutus alkaa syyskuussa 2019, erikseen ilmoitetun kalenterin mukaisesti.
Hae koulutukseen Ilmoittautuminen yrityksille
Kumpaa hakeutumislomaketta käytän?

Lisätietoja

Tarkentavat kysymykset oppisopimuksesta Anu Peltolalle (p. 040 680 7634) sekä opintojen henkilökohtaistamisesta Tiina Kivinummelle (p. 040 868 0179). Lisätietoja myös Kyllikki Anttilalta, 040 830 4106. Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)sedu.fi