Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja (työvoimakoulutus)

Aloituspäivä
Alkaa 16.09.2019
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
180 osp
Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön tai työttömyysuhan alainen.
Alan työkokemus katsotaan eduksi.
Sisältö
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta ja yhteisistä tutkinnon osista (YTO-opinnot). Kaikille pakollisten osien aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.
Osaamisala on Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen. Saat opinnoissa valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa ikääntyviä hänen erilaisissa perustarpeissaan, erilaisissa työympäristöissä.
Sekä valinnainen tutkinnon osa että YTOt voidaan tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, muussa tapauksessa ne liitetään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi.
Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut kaikki opinnot hyväksytysti.
Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot
Linkki Sedun toteutussuunnitelmaan: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/443364/tiedot
Miksi Sedu?
Opiskelet oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, mm. ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on useassa erilaisessa työpaikassa. Tutkintoon liittyvät näytöt annetaan työpaikoilla.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.
Mitä saat?
Tutkinto antaa sinulle työelämän edellyttämän laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon perusosaamisen ja erikoistuneen osaamisen ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen alueelta.
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittaneena voit työllistyä mm. kotihoitoon, päivätoimintaan, palvelutaloon tai -keskukseen, muistisairaiden yksikköön tai laitoshoitoon.
Tutkinnon suoritettuasi voit rekisteröityä JulkiTerhikkiin eli sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden rekisteriin. https://julkiterhikki.valvira.fi/
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH /2018) https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
Sinun tulee arvioida terveydentilaasi ja toimintakykyäsi. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää sinulta terveydentilaasi koskevia täsmentäviä tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää näitä tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työpaikkalla tapahtuvassa oppimisessa et terveydentilasi tai toimintakykysi vuoksi voi toimia.
Mitä on hyvä tietää?
Tämän osaamisalan suorittaneena sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä erilaisiin ikääntyvien hoitoa ja huolenpitoa tarjoaviin työpaikkoihin, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.
Tässä koulutuksessa opiskelupäiviä on keskimäärin 400, jolloin se kestää kesäkuuhun 2021. Tietopuolista opiskelua on klo 8:00 – 15:00. Työpaikalla tapahtuva oppiminen noudattaa kyseisen työpaikan työvuoroja.
Opiskeluaikaan sisältyy opetuksettomia jaksoja: talviloma viikko 9, heinäkuussa 4 viikkoa, syysloma viikko 42 ja joulun välipäivät. Poikkeamista tiedotetaan hyvissä ajoin.
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Täytä hakemus työvoimahallinnon sivuilla.
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/686749?locations=Etel%C3%A4-Pohjanmaa&&announced=0&sort=1
Haku sulkeutuu tiistaina 13.8.2019. Täytä hakemus huolella, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen.
Soveltuvuustestaus on joko torstai 29.8 tai perjantai 30.8.2019, ja se järjestetään Sedu Seinäjoella. Kutsukirjeessä tarkemmat ohjeet. Varaa haastatteluun koko päivä. Soveltuvuudessa kartoitetaan motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi.
Huomaa Sora-lainsäädännön tutkintoon liittyvät terveydentilavaatimukset ja velvollisuutesi esittää rikosrekisteriote ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoa.
Äidinkielenään jotain muuta kuin suomea puhuva hakija kutsutaan erikseen järjestettävään kielitaitokartoitukseen. Myös tästä on kutsukirjeessä tarkemmat ohjeet.
Koulutus alkaa maanantaina 16.9.2019.
**Huomaathan, että Alajärven, Kurikan ja Seinäjoen työvoimaryhmät ovan haussa samanaikaisesti. Jokainen valintaprosessi on oma kokonaisuutensa, joten myös haku pitää tehdä jokaiseen paikkaan erikseen. Myöskään haastatteluja ja valintoja ei voi siirtää toiseen hakukohteeseen.
Lisätietoja
Opiskelet oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, mm. ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on useassa erilaisessa työpaikassa. Tutkintoon liittyvät näytöt annetaan työpaikoilla.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.