Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (työvoimakoulutus)

Aloituspäivä
Alkaa 07.10.2019
Koulutuspaikka
Kurikka
Koulutuksen kesto
180 osp
Hae koulutukseen Ilmoittautuminen yrityksille Kumpaa hakeutumislomaketta käytän?
Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön tai työttömyysuhan alainen.
Alan työkokemus katsotaan eduksi.
Sisältö
Uudet sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintoperusteet astuivat voimaan 1.8.2018.
Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta. Kaikille pakollisten osien aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.
Tässä koulutuksessa osaamisala on Sairaanhoito ja huolenpito. Saat opinnoissa valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa asiakasta hänen erilaisissa perustarpeissaan, erilaisissa työympäristöissä.
Yhteiset tutkinnon osat ja valinnainen tutkinnon osa voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi.
Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.
Miksi Sedu?
Opiskelet oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, mm. ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on useassa erilaisessa työpaikassa. Tutkintoon liittyvät näytöt (5 kpl) annetaan työpaikoilla.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa selvitetään myös aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.
Mitä saat?
Tutkinto antaa sinulle työelämän edellyttämän laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon perusosaamisen ja erikoistuneen osaamisen ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen alueelta.
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittaneena voit työllistyä mm. kotihoitoon, päivätoimintaan, palvelutaloon tai -keskukseen, muistisairaiden yksikköön tai laitoshoitoon.
Tutkinnon suoritettuasi voit rekisteröityä Terhikkiin eli sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden rekisteriin. https://julkiterhikki.valvira.fi/
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä: http://www.oph.fi/download/167903_Maarays_27_011_2015.pdf
Sinun tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaasi ja toimintakykyäsi. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää sinulta terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää näitä tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa et terveydentilasi tai toimintakykysi vuoksi voisi toimia.
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Täytä hakemus työvoimahallinnon sivuilla. Haku sulkeutuu keskiviikkona 4.9.2019.
Soveltuvuustestaus on torstaina 19.9.2019 Kurikassa. Kutsukirjeessä tarkemmat ohjeet. Varaa haastatteluun koko päivä. soveltuvuudessa kartoitetaan motivaatiotasi, opiskeluedelltyksiäsi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi.
Huomaa Sora-lainsäädännön tutkintoon liittyvät terveydentilavaatimukset ja velvollisuutesi esittää rikosrekiteriote ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoa.
Äidinkielenään jotain muuta kuin suomea puhuva hakia kutsutaan erikseen järjestettävään kielitaitokartoitukseen. Myös tästä on kutsukirjeessä tarkemmat ohjeet.
Koulutus alkaa maanantaina 7.10.2019.
** Huomaathan, että alajärven, Kurikan ja Seinäjoen työvoimaryhmät ovat haussa samanaikaisesti. Jokainen valintaprosessi on oma kokonaisuutensa, joten myös haku pitää tehdä jokaiseen paikkaan erikseen. Myöskään haastatteluja tai valintoja ei voi siirtää toiseen hakukohteeseen.
Lisätietoja
Lisätietoja aikuiskoulutusvastaava Kyllikki Anttila, 040 830 4106. Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi