Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja, Ikääntyneen hoito ja kuntoutus (686750)

Aloituspäivä
Alkaa 23.09.2019
Koulutuspaikka
Alajärvi
Koulutuksen kesto
180 osp
Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville yli 20-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, joilla on riittävät opiskeluvalmiudet eikä terveydellisiä rajoitteita alan työtehtäviin. Eduksi katsotaan alan työkokemus tai koulutus.
Sisältö
Opiskelet oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta ja yhteisistä tutkinnon osista (YTO-opinnot). Kaikille pakollisten osien aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.
Osaamisala on Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen. Saat opinnoissa valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa ikääntyviä hänen erilaisissa perustarpeissaan, erilaisissa työympäristöissä.
Valinnainen tutkinnon osa ja YTOt voidaan tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, muussa tapauksessa ne liitetään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi.
Opiskeluaikaan sisältyy opetuksettomia jaksoja: talviloma viikko 9, heinäkuussa 4 viikkoa, syysloma viikko 42 ja joulun välipäivät. Poikkeamista tiedotetaan hyvissä ajoin.
Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut kaikki opinnot hyväksytysti. Tutkinnon suoritettuasi voit rekisteröityä JulkiTerhikkiin eli sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden rekisteriin https://julkiterhikki.valvira.fi/
Miksi Sedu?
Opiskelet oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, mm. ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on useassa erilaisessa työpaikassa. Tutkintoon liittyvät näytöt (5 kpl) annetaan työpaikoilla.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään myös aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.
Mitä saat?
Tutkinto antaa sinulle työelämän edellyttämän laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon perusosaamisen ja erikoistuneen osaamisen ikääntyneen hoidon ja kuntoutumisen alueelta. Ikääntyneen hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittaneena voit työllistyä mm. kotihoitoon, päivätoimintaan, palvelutaloon tai -keskukseen, muistisairaiden yksikköön tai laitoshoitoon.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä: https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
Sinun tulee arvioida terveydentilaasi ja toimintakykyäsi. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää sinulta terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää näitä tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa et terveydentilasi tai toimintakykysi vuoksi voisi toimia.
Huomaa Sora-lainsäädännön tutkintoon liittyvät terveydentilavaatimukset ja velvollisuutesi esittää rikosrekisteriote ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoa.
Mitä on hyvä tietää?
Tämän osaamisalan suorittaneena sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä erilaisiin ikääntyvien hoitoa ja huolenpitoa tarjoaviin työpaikkoihin, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Täytä hakemus työvoimahallinnon sivuilla
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/686750
Haku sulkeutuu 19.8.2019. Täytä hakemus työvoimakoulutukseen huolellisesti, sillä hakemuspaperien perusteella kutsutaan haastatteluun ja siitä lähetetään erillinen kutsukirje ja tekstiviesti. Soveltuvuustestaus on maanantaina 2.9.2019 Alajärvellä. Kutsukirjeessä tarkemmat ohjeet. Varaa haastatteluun koko päivä. Soveltuvuudessa kartoitetaan motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi.
Äidinkielenään jotain muuta kuin suomea puhuva hakija kutsutaan erikseen järjestettävään kielitaitokartoitukseen. Myös tästä on kutsukirjeessä tarkemmat ohjeet.
Koulutus alkaa maanantaina 23.9.2019.
**Huomaathan, että Alajärven, Kurikan ja Seinäjoen työvoimaryhmät ovat haussa samanaikaisesti. Jokainen valintaprosessi on oma kokonaisuutensa, joten myös haku pitää tehdä jokaiseen paikkaan erikseen. Myöskään haastatteluja ja valintoja ei voi siirtää toiseen hakukohteeseen.
Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista saa Koulutusneuvonnan palvelulinjalta puh. 0295 020 702 tai koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta
Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut myös Facebookista: www.facebook.com/etelapohjanmaa.tepalvelut
Lisätietoja
Lisätiedot koulutuksesta Kyllikki Anttila, 040 830 4106.
Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)sedu.fi