Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, Ikääntyneiden hoito ja kuntotutuminen (698651)

Ammattinimike
Lähihoitaja
Aloituspäivä
02.08.2021
Toimipiste
Lapua
Koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, joilla on aito kiinnostus työskennellä sosiaali- ja terveysalalla ikääntyneiden parissa lähihoitajana. Sinulla on riittävät opiskeluvalmiudet eikä terveydellisiä rajoitteita alan työtehtäviin, pystyt tekemään myös vuorotyötä. Eduksi katsotaan alan työkokemus.
Suoritat aluksi lähihoitajatutkinnon kaksi pakollista osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Niiden aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.
Ikääntyneiden hoito ja kuntoutuminen –osaamisalan kautta saat valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa vanhusta hänen erilaisissa perustarpeissaan. Osaat työskennellä ikääntyneen voimavaroihin keskittyen, myönteisen vanhuskäsityksen mukaisesti. Osaat arvioida ikääntyneen terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä suunnitella ja toteuttaa osallisuutta edistävää hoitotyötä. Osaat huomioida potilasturvallisuuden, sekä toimia aseptisesti ja ergonomisesti oikein. Lisäksi osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja olet kiinnostunut kehittämään omaa ammattitaitoasi elinikäisen oppimisen mukaisesti.
Suoritat opinnoissasi myös Yhteiset tutkinnon osat ja Valinnaisen tutkinnon osan. Ne voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi.
Katso tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot
Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua. Opetuksettomia jaksoja ovat: heinäkuussa yhtäjaksoinen 20 päivää, viikot 9 ja 42, sekä joulu.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Esteenä lähihoitajakoulutukseen osallistumiselle voivat olla psyykkinen tai fyysinen sairaus, krooninen ihottuma sekä päihdeongelma tai –riippuvuus.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin lähihoitajatutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH 5-2018) jo ennen hakemuksen jättämistä: https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
Soveltuvuustestien yhteydessä Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja milloin tahansa hakeutumisen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että Sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.
Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää, että Sinulla on jo opiskeluaikana rokotussuoja tuhka- ja vesirokkoa sekä hinkuyskää vastaan. Lisäksi työnantaja edellyttää usein influenssa- ja koronarokotusta. Vaadittavat rokotukset ovat Sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).
Tämän osaamisalan suorittaneena sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä erilaisiin ikääntyvien hoitoa ja huolenpitoa tarjoaviin työpaikkoihin, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen viimeistään maanantaina 17.5.2021 https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/698651
Täytäthän hakemuksen huolellisesti, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen. TE-palvelut lähettää kutsun Omat sivut – kautta ja tekstiviestinä.
Soveltuvuustestaus järjestetään tiistaina 1.6.2021 Lapualla. Varaa aikaa koko päivä.
Päivän aikana arvioimme motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, matemaattista osaamistasi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi.
Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä niin puheen kuin kirjoittamisen osalta (vähintään B1.1. –taso tai YKI 3). Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, suomenkielen taitosi testataan testipäivänä.
Tutustu Sora-lainsäädännön terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Opiskelijan tulee esittää myös rikosrekisteriote koulutuksen aikana.
Koulutus alkaa maanantaina 2.8.2021.
Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista saa Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 TAI
Koulutusneuvonnan suomenkielinen chat -palvelu (ma-pe klo 9-15:00): https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html
Sivustolta löytyy myös linkit ruotsin- ja englanninkieliseen palveluun.
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa : www.facebook.com/koulutusneuvonta
Sinulla voi olla myös mahdollisuus hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.
Lisätietoa: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Lisätietoja

Kyllikki Anttila, 040 830 4106 etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Sedun hakijapalvelut, hakijapalvelut(at)sedu.fi tai p. 040 830 2275 tai p. 0800 122 122