Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, Ikääntyneiden hoito ja kuntoutuminen

Ammattinimike
Lähihoitaja
Aloituspäivä
12.09.2022
Toimipiste
Alajärvi
Oletko kiinnostunut ihmisläheisestä, merkityksellisestä ja hyvät työllistymisnäkymät omaavasta ammatista, ja sinulla on aito kiinnostus työskennellä sosiaali- ja terveysalalla ikääntyneiden parissa lähihoitajana.
Jos sinulla on riittävät opiskeluvalmiudet eikä terveydellisiä rajoitteita alan työtehtäviin ja pystyt tekemään myös vuorotyötä, silloin tämä koulutus on sinua varten. Alan työkokemus katsotaan eduksi.
Suoritat lähihoitajatutkinnon kaksi pakollista osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Niiden aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.
Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen -osaamisalan kautta saat valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa vanhusta hänen erilaisissa perustarpeissaan niin kotona kuin asumispalveluyksikössä. Osaat työskennellä ikääntyneen voimavaroihin keskittyen, myönteisen vanhuskäsityksen mukaisesti. Osaat arvioida ikääntyneen terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä suunnitella ja toteuttaa osallisuutta edistävää hoitotyötä. Osaat huomioida potilasturvallisuuden, sekä toimia aseptisesti ja ergonomisesti oikein. Lisäksi osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja olet kiinnostunut kehittämään omaa ammattitaitoasi elinikäisen oppimisen mukaisesti.
Suoritat opinnoissasi myös Yhteiset tutkinnon osat ja Valinnaisen tutkinnon osan. Ne/niistä osa voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi.
Tutkinto on valmis, kun kaikki opinnot ja näytöt on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suoritettuasi olet oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ’lähihoitaja’ ammattinimikettä, ja rekisteröitymään sekä Terhikki että Suosikki -tietokantoihin. Sinulla voi olla myös mahdollisuus hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.
Lisätietoa: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/
Lähihoitajaopinnot antavat Sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin esimerkiksi sairaanhoitajaksi. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.
Katso tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot
Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua. Opetuksettomia jaksoja ovat: heinäkuussa yhtäjaksoinen 20 päivää, viikot 9 ja 42, sekä joulu.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Esteenä lähihoitajakoulutukseen osallistumiselle voivat olla psyykkinen tai fyysinen sairaus, krooninen ihottuma sekä päihdeongelma tai -riippuvuus.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin lähihoitajatutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH 5-2018) jo ennen hakemuksen jättämistä: https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
Soveltuvuustestien yhteydessä Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja milloin tahansa hakeutumisen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.
Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää, että sinulla on jo opiskeluaikana rokotussuoja tuhka- ja vesirokkoa sekä hinkuyskää vastaan. Lisäksi työnantaja voi edellyttää muitakin rokotuksia. Vaadittavat rokotukset ovat sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).
Tämän osaamisalan suorittaneena sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä erilaisiin ikääntyvien hoitoa ja huolenpitoa tarjoaviin työpaikkoihin, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.
Lisätietoja omaehtoisen koulutuksen opiskelutuista:
KELAn opintotuki (päätoimisiin opintoihin)
Työllisyysrahasto/aikuiskoulutustuki (työssä oleville)
Työeläkekuntoutus (sairauden tai vamman johdosta)
Vakuutuskuntoutus (työtapaturman tai ammattitaudin johdosta)
KELAn kuntoutusraha (kuntoutuspäätöksen saaneille)
**Katso erillinen haku: Työvoimakoulutus (yli 20-vuotiaille TE-toimiston asiakkaille)

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA
Hae koulutukseen viimeistään sunnuntaina 14.8.2022.
Täytä hakemus huolellisesti, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen. Kutsu testaukseen tulee sähköpostiisi, joten seuraathan ilmoituksia aktiivisesti.
Soveltuvuustestaus järjestetään tiistaina 25.8.2022. Varaa jo etukäteen kalenteriisi koko päivä soveltuvuustestiä varten.
Päivän aikana arvioimme motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, matemaattista osaamistasi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi.
Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, suomenkielen taitosi testataan testipäivänä. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä (B1.1.) niin puheen kuin kirjoittamisen osalta.
Tutustu Sora-lainsäädännön terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Opiskelijan tulee esittää myös rikosrekisteriote koulutuksen aikana, jos opintoihin liittyy työharjoittelua alaikäisten parissa.
Koulutus alkaa maanantaina 12.9.2022.

Lisätietoja

Sedun hakijapalvelut, hakijapalvelut(at)sedu.fi tai p. 040 830 2275 tai p. 0800 122 122
Kyllikki Anttila, 040 830 4106 etunimi.sukunimi(at)sedu.fi