Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja ikääntyvien hoito ja kuntoutus

Ammattinimike
Lähihoitaja
Aloituspäivä
03.08.2021
Toimipiste
Kurikka
Koulutus on tarkoitettu juuri Sinulle, jos olet yli 20-vuotias työtön tai työttömyysuhan alainen TE-toimiston asiakas.
Suoritat aluksi lähihoitajatutkinnon kaksi pakollista osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Niiden aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.
Ikääntyneiden hoito ja kuntoutuminen - osaamisalan kautta saat valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa vanhusta hänen erilaisissa perustarpeissaan. Osaat työskennellä ikääntyneen voimavaroihin keskittyen, myönteisen vanhuskäsityksen mukaisesti. Osaat arvioida ikääntyneen terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä suunnitella ja toteuttaa osallisuutta edistävää hoitotyötä. Osaat huomioida potilasturvallisuuden, sekä toimia aseptisesti ja ergonomisesti oikein. Lisäksi osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja olet kiinnostunut kehittämään omaa ammattitaitoasi elinikäisen oppimisen mukaisesti.
Suoritat opinnoissasi myös Yhteiset tutkinnon osat ja Valinnaisen tutkinnon osan. Ne voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi.
Tutkinto on valmis, kun kaikki opinnot ja näytöt on suoritettu hyväksytysti.
Katso tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Esteenä lähihoitajakoulutukseen osallistumiselle voivat olla psyykkinen tai fyysinen sairaus, krooninen ihottuma sekä päihdeongelma tai -riippuvuus.
Sosiaali- ja terveysalalla valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 5/2018). Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta. Katso lisää https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Soveltuvuustestien yhteydessä Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja milloin tahansa hakeutumisen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että Sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.
Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää, että Sinulla on jo opiskeluaikana rokotussuoja tuhka- ja vesirokkoa sekä hinkuyskää vastaan. Lisäksi työnantaja edellyttää usein influenssa- ja koronarokotusta. Vaadittavat rokotukset ovat Sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48 §).
Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 TAI
Koulutusneuvonnan suomenkielinen
chat -palvelu (ma-pe klo 9-15:00) :
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html
Sivustolta löytyy myös linkit ruotsin- ja englanninkieliseen palveluun.
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa : www.facebook.com/koulutusneuvonta

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen viimeistään keskiviikkona 19.5.2021.
Täytäthän hakemuksen huolellisesti, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.
Soveltuvuustestaus järjestetään torstaina 3.6.2021 Kurikassa. Varaa aikaa koko päivä.
Päivän aikana arvioimme motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, matemaattista osaamistasi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi.
Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä niin puheen kuin kirjoittamisen osalta (vähintään B1.1 -taso tai YKI 3). Jos äidinkielesi muu kuin suomi, suomenkielen taitosi testataan testipäivänä.
Tutustu Sora-lainsäädännön terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Opiskelijan tulee esittää myös rikosrekisteriote koulutuksen aikana, jos opiskelu kohdentuu alaikäisiä hoitavaan työyksikköön.
Koulutus alkaa tiistaina 3.8.2021.

Lisätietoja

Sedu Hakijapapalvelut, p. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi
Kyllikki Anttila, p. 040 830 4106, kyllikki.anttila(at)sedu.fi