Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, vanhustyö (omaehtoinen)

Aloituspäivä
29.01.2018
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Kesto
120 ov
Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut kouluttautumaan vanhustyön osaajaksi. Alan työkokemus katsotaan eduksi. Olet jo ehkä suorittanut toisen asteen tutkinnon (lukio tai toinen ammatillinen perustutkinto). Hakuaika päättyy 13.12.2017.
Mitä saat?
Tutkinto antaa sinulle sekä työelämän edellyttämän laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon perusosaamisen että erikoistuneen osaamisen ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen alueelta.
Osaamisalan suorittaneena voit työllistyä mm. kotihoitoon, päivätoimintaan, palvelutaloon tai -keskukseen, muistisairaiden yksikköön tai laitoshoitoon joko vanhainkodissa tai sairaalassa.
Tutkinnon suoritettuasi voit rekisteröityä JulkiTerhikkiin eli sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden rekisteriin. https://julkiterhikki.valvira.fi/
Sisältö
Opiskelusi käynnistyy nykyisten sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteiden mukaisesti, siirtyen 1.8.2018 uusiin perusteisiin.
Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta:
Pakollisten osien aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.
Osaamisala on ’Ikääntyneen hoidon ja kuntoutuksen osaamisala’. Saat opinnoissa valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa ikääntynyttä hänen erilaisissa perustarpeissaan, erilaisissa työympäristöissä.
Mikäli aikaisemmin suorittamasi tutkinto voidaan tunnustaa, opiskeluaikasi lyhenee.
Miksi Sedu?
Opiskelet oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, mm. ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta. Työssäoppimista on useissa erilaisissa työpaikoissa. Tutkintoon liittyvät näytöt (5 kpl) annetaan työssäoppimispaikoilla.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa selvitetään myös aikaisempi osaaminen ja taidot sekä mahdolliset tuen tarpeet.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä: http://www.oph.fi/download/167903_Maarays_27_011_2015.pdf
Sinun tulee arvioida omaa ajankohtaista terveyden-tilaasi ja toimintakykyäsi. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää sinulta terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää näitä tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa et terveydentilasi tai toimintakykysi vuoksi voisi toimia.
Mitä on hyvä tietää?
Ikääntyneen hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittaneena sinulla on erinomaiset mahdolliuudet työllistyä erilaisiin ikääntyvien hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta tarjoaviin työpaikkoihin, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Täytä hakemus huolella, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuushaastatteluun.
Soveltuvuudessa kartoitetaan hakijan motivaatiota, opiskeluedellytyksiä, vuorovaikutustaitoja ja terveydentilaa. Huomaa Sora-lainsäädännön tutkintoon liittyvät terveydentilavaatimukset.
Hakuaika loppuu ke 13.12.2017.
Soveltuvuushaastattelu on to 21.12.2017.
Koulutus alkaa maanantaina 29.1.2018
Lisätietoja
Lisätietoja ryhmän vastuukouluttaja Maija-Leena Hirvelä, 040 868 0805 tai aikuiskoulutusvastaava Kyllikki Anttila, 040 830 4106. Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)sedu.fi