Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja

Ammattiala
Hyvinvointi ja terveys
Koulutustyyppi
Perustutkinto
Opiskelutapa
Lähiopiskelu
Aloituspäivä
Alkaa 05.08.2019
Koulutuspaikka
Lappajärvi
Koulutuksen kesto
180 osp

Kenelle?

Koulutukseen voivat hakea kaikki alasta kiinnostuneet. Alan työkokemus katsotaan eduksi.
Koulutus on tarkoitettu myös sinulle, jolla on jo ammatillinen tutkinto ja kenties työkokemustakin ja haluat vaihtaa alaa. Opiskelet päiväkoulutuksessa

Mitä saat?

Ennen osaamisalan opintoja opiskelija suorittaa kaksi pakollista ammatillista tutkinnon osaa:
Kasvun ja osallisuuden edistäminen
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.
Näiden pakollisten tutkinnon osien suorittamisen jälkeen siirrytään osaamisalaopintoihin. Osaamisalat koostuvat kahdesta tutkinnon osasta, joiden lisäksi valitaan vielä valinnainen tutkinnon osa oman kiinnostuksen ja osaamisalaopintojen mukaan.
Vuosittain Lappajärvellä alkaa yksi osaamisala: sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala.
Keskeistä lähihoitajan ammattitaidossa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Lähihoitajalla on hyvä terveys ja halua huolehtia omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista.
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy
- perushoitoon ja huolenpitoon asiakkaan / potilaan tarpeiden mukaisesti
- eri-ikäisten sairaanhoitoon ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan hoitoa mm. terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa, kotihoidossa sekä palvelutaloissa
- lääkehoitoon ja lääkkeiden vaikutusten seurantaan
- ruokahuoltoon, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.
Sisältö Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.
Meillä on oppimista tukeva ympäristö ja ilmapiiri - "pulpetista pois"! Meiltä valmistuu ajassa kiinni olevia alan osaajia.
Teknologiaa hyödynnetään innokkaasti; monipuoliset oppimisympäristöt ja Skypen hyödyntäminen takaavat opiskelijalle mahdollisuuden oppia lisää työpaikalla Suomessa ja maailmalla. Opettaja ohjaa tarvittaessa etänä!
Valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 5/2018). Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta.
http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
Seuraavassa on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon:
* sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
* sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
* veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
* päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
Opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla.
Jos suoritat tutkinnon ja olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä, sinulla on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä. Lue lisää: www.tyollisyysrahasto.fi

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Voit hakea jatkuvassa haussa, koulutus alkaa elokuussa 2019 päiväkoulutuksena tai sopimuksen mukaan. Haku päättyy 30.8.2019.
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut alasta tai sinulle, jolla on jo ammatillinen tutkinto ja kenties työkokemustakin ja haluat vaihtaa alaa.
Opiskelijoiksi hakeutuville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Katso tarkat tiedot kokeesta:
https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Paasy--ja-soveltuvuuskokeet
Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänet kutsutaan suomen kielen kokeeseen. Kokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kokeeseen kutsutaan kirjeitse/sähköpostilla.

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut p. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi