Hae koulutusta

Hae laajasta koulutustarjonnastamme juuri sinulle sopiva opiskelupaikka.

Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Aloituspäivä
Alkaa 05.08.2019
Koulutuspaikka
Ähtäri
Koulutuksen kesto
180 osp
Kenelle?
Yhteishaku 2019: peruskoulun tai vastaavan oppimäärän suorittaneille, ylioppilaille tai lukion oppimäärän suorittaneille.
Sisältö
Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.
Miksi Sedu?
Meillä on oppimista tukeva ympäristö ja ilmapiiri - "pulpetista pois"! Meiltä valmistuu ajassa kiinni olevia alan osaajia.
Teknologiaa hyödynnetään innokkaasti; monipuoliset oppimisympäristöt ja Skypen hyödyntäminen takaavat opiskelijalle mahdollisuuden oppia lisää työpaikalla Suomessa ja maailmalla. Opettaja ohjaa tarvittaessa etänä!
Mitä saat?
Ennen osaamisalan opintoja opiskelija suorittaa kaksi pakollista ammatillista tutkinnon osaa:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.
Näiden pakollisten tutkinnon osien suorittamisen jälkeen siirrytään osaamisalaopintoihin. Osaamisalat koostuvat kahdesta tutkinnon osasta, joiden lisäksi valitaan vielä valinnainen tutkinnon osa oman kiinnostuksen ja osaamisalaopintojen mukaan.
Vuosittain Ähtärissä alkaa 1–2 osaamisalaa:
* lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
* sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala.
Keskeistä lähihoitajan ammattitaidossa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Lähihoitajalla on hyvä terveys ja halua huolehtia omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista.
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan opinnoissa opiskelija syventää osaamistaan seuraavilla osa-alueilla:
- eri-ikäisten lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
-erityistä tukea tarvitsevien ja sairaiden lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen toteuttaminen
-yksittäisen lapsen ja nuoren tai erilaisten ryhmien ohjaaminen
-lasten ja nuorten keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy
- sairaanhoito- ja huolenpitotyöhön elämänkaaren eri vaiheissa
-akuutit ja erityiset hoitotilanteet laitosympäristöissä ja asiakkaan kotona
-monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
-terveyden edistäminen
-ravitsemus
-mielenterveystyö
-lääkehoito
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 5/2018). Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta.
http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
Seuraavassa on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon:
* sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
* sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
* veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
* päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
Mitä on hyvä tietää?
Opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla.
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Hae yhteishaussa 19.2. - 12.3.2019 www.opintopolku.fi
Peruskoulupohjaiseen koulutukseen haet aina perusopetuksen päättötodistuksella. Mikäli sinulla on osasuorituksia lukiosta tai ammatillisesta perustutkinnosta, haet silti perusopetuksen päättötodistuksella. Ylioppilaiden aloitusryhmiin/-paikoille haet lukion päättötodistuksella. Lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneet eivät voi hakea perusopetuksen päättötodistuksella.
Lisätietoja
Sedu Hakijapalvelut p. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi