Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Ammattinimike
Lähihoitaja
Aloituspäivä
19.10.2020
Toimipiste
Alajärvi
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville, joilla on riittävät opiskeluvalmiudet eikä terveydellisiä rajoitteita alan työtehtäviin. Eduksi katsotaan alan työkokemus tai koulutus.
Opiskelet oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, mm. ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta, sekä hoitotyön taitojen harjoittelua. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on useassa erilaisessa työpaikassa. Tutkintoon liittyvät näytöt (5 kpl) annetaan työpaikoilla.
Kahden kaikille pakollisen ammatillisten tutkinnon osien aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.
Sairaanhoito ja huolenpito -osaamisalan kautta saat valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa asiakasta hänen erilaisissa perustarpeissaan erilaisissa työympäristöissä.
Lisäksi suoritat Yhteiset tutkinnon osat ja Valinnaisen tutkinnon osan. Ne voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi.
Tutkinto on valmis, kun kaikki opinnot ja näytöt on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suoritettuasi voit rekisteröityä Terhikkiin eli sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden rekisteriin. https://julkiterhikki.valvira.fi/
Opiskelu on päätoimista, ja se kestää keskimäärin lokakuuhun 2022. Opintojen kesto on yksilöllinen, joten henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti opiskeluaika voi olla lyhyempi tai pidempi. Heti opintojen alkuvaiheessa laadit yhteistyössä opettan kanssa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS, johon kirjataan myös aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.
Opetuksettomia jaksoja ovat: heinäkuussa yhtäjaksoinen 20 päivää, viikot 9 ja 42, sekä joulu.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH 5-2018) ennen hakemuksen jättämistä: https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää sinulta terveydentilaasi koskevia tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa et terveydentilasi tai toimintakykysi vuoksi voisi toimia.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Täytä hakemus huolella, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen. Esitietolomakkeet postitetaan etukäteen täytettäväksesi.
Soveltuvuustestaus järjestetään torstaina 1.10. Alajärvellä. Varaa haastatteluun koko päivä.
Soveltuvuudessa kartoitetaan motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi. Huomaathan, että tähän tutkintoon liittyy Sora-lainsäädännön terveydentilavaatimuksia. Koulutuksen aikana on mahdollista, että rikosrekisteriote vaaditaan esitettäväksi.
Testaus sisältää myös kielitaidon tason tarkastelun. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä niin puheen kuin kirjoittamisen osalta (vähintään B1.1. -taso tai YKI 3).
Huomioithan, että rokostuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työnantaja yleensä edellyttää, että työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuvalla oppijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhka- ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavalla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. Vaadittavat rokotukset ovat sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).
Koulutus alkaa maanantaina 19.10.2020.
Syksylle 2020 on tulossa hakuun myös sosiaali- ja terveysalaan liittyviä työvoimakoulutuksia
- lähihoitaja Alajärvi (sahu) 10/2020
- lähihoitaja Seinäjoki (sahu) 10/2020
- hoiva-avustajan tehtäviin valmistava koulutus Seinäjoki (11/2020)
Jokainen valintaprosessi on oma kokonaisuutensa, joten myös haku pitää tehdä jokaiseen erikseen. Myöskään testausta tai valintaa ei voi siirtää toiseen hakukohteeseen.
Tervetuloa hakijaksi!

Lisätietoja

Koulutuksesta:
Kyllikki Anttila, p 040 830 4106, kyllikki.anttila(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut, p 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi
Sedu Uraluuri, p 0800 122 122