Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Ammattinimike
Lähihoitaja
Aloituspäivä
15.03.2021
Toimipiste
Ähtäri
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut sosiaali- ja terveysalasta, jolla on riittävät opiskeluvalmiudet, eikä sinulla ole terveydellisiä rajoitteita alan työtehtäviin.
Tutkinto antaa sinulle sekä työelämän edellyttämän laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon perusosaamisen että erikoistuneen osaamisen sairaanhoidon ja huolenpidon alueelta.
Sairaanhoito ja huolenpito -osaamisalan suorittaneena työllisyystilanteesi on erinomainen. Voit työllistyä mm. kotihoitoon, kotisairaanhoitoon, kotisairaalaan, asumispalveluyksikköön, tehostettuun asumispalveluyksikköön, muistiyksikköön, päivätoimintaan, hyvinvointikeskukseen, palvelutaloon tai –keskukseen, sekä terveyskeskuksen tai sairaalan vuodeosastolle. Työpaikkasi voi löytyä myös yksityisistä lääkäritaloista tai järjestöjen ja yhdistysten parista.
Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojen ohessa. Lisäksi työnantajat solmivat opiskelijoidemme kanssa oppisopimuksia kesäksi tai tutkinnon osaan tai opinnot loppuun.
Tutkinnon suoritettuasi olet oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ’lähihoitaja’ ammattinimikettä, ja rekisteröitymään sekä Terhikki että Suosikki -tietokantoihin.
Lisäksi sinulla voi olla mahdollisuus hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.
Lisätietoa: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/
Lähihoitajaopinnot antavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin esimerkiksi sairaanhoitajaksi. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.
Suoritat aluksi lähihoitajatutkinnon kaksi pakollista osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Niiden aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.
Sairaanhoito ja huolenpito –osaamisalan kautta saat valmiudet tukea, ohjata ja hoitaa asiakasta hänen erilaisissa perustarpeissaan erilaisissa työympäristöissä. Tarvitset työssäsi hyvää vuorovaikutustaitoa, sillä lähihoitajana olet osa työryhmää. Osaat ohjata ja hoitaa potilaita terveyspalveluissa. Kädentaitosi ovat hyvät. Osaat huomioida potilasturvallisuuden, sekä toimia aseptisesti ja ergonomisesti oikein. Lisäksi osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja olet kiinnostunut kehittämään omaa ammattitaitoasi elinikäisen oppimisen mukaisesti
Lisäksi suoritat Yhteiset tutkinnon osat ja Valinnaisen tutkinnon osan. Ne voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi.
Tutkinto on valmis, kun kaikki opinnot ja näytöt on suoritettu hyväksytysti.
Katso tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Esteenä lähihoitajakoulutukseen osallistumiselle voivat olla psyykkinen tai fyysinen sairaus, krooninen ihottuma sekä päihdeongelma tai –riippuvuus.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin lähihoitajatutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH 5-2018) jo ennen hakemuksen jättämistä: https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
Soveltuvuustestien yhteydessä Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja milloin tahansa hakeutumisen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.
Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää, että sinulla on jo opiskeluaikana rokotussuoja tuhka- ja vesirokkoa sekä hinkuyskää vastaan. Lisäksi työnantaja edellyttää influenssarokotusta. Vaadittavat rokotukset ovat sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).
Opiskelet oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti.
Heti opintojen alkuvaiheessa laadit yhteistyössä opettajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS, johon kirjataan aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.
Oppilaitoksessa on teoriatunteja, opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, mm. ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta, sekä hoitotaitojen harjoittelua.
Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on monessa eri työpaikassa. Tutkinnon edellyttämä ammattitaito osoitetaan näytöillä (5 kpl), jotka annetaan työpaikoilla.
Opiskelu on päätoimista, ja se kestää keskimäärin maaliskuuhun 2023. Opintojen kesto on yksilöllinen, joten henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti opiskeluaika voi olla lyhyempi tai pidempi.
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen viimeistään torstaihin 11.2.2021.
Täytäthän hakemuksen huolellisesti, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen.
Soveltuvuustestaus järjestetään keskiviikkona 24.2.2021 Ähtärissä. Varaa aikaa koko päivä.
Päivän aikana arvioimme motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, matemaattista osaamistasi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi.
Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä niin puheen kuin kirjoittamisen osalta (vähintään B1.1. –taso tai YKI 3). Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, suomenkielen taitosi testataan testipäivänä.
Tutustu Sora-lainsäädännön terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Opiskelijan tulee esittää myös rikosrekisteriote koulutuksen aikana.
Koulutus alkaa maanantaina 15.3.2021.

Lisätietoja

Lisätietoa koulutuksesta:
Sedu Hakijapalvelut, p 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi
Kyllikki Anttila, p 040 830 4106, kyllikki.anttila(at)sedu.fi