Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Ammattinimike
Lähihoitaja
Aloituspäivä
01.08.2022
Toimipiste
Seinäjoki
Koulutus on tarkoitettu juuri Sinulle peruskoulun päättänyt, ylioppilas tai aikaisemman ammatillisen tutkinnon suorittanut, jos olet kiinnostunut ihmisläheisestä, merkityksellisestä ja hyvät työllistymisnäkymät omaavasta ammatista.
Tutkinto antaa sinulle sekä työelämän edellyttämän laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon perusosaamisen että erikoistuneen osaamisen osaamisalan mukaan.
Oppilaitoksessa on teoriatunteja, opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, mm. ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta, sekä hoitotaitojen harjoittelua.
Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on monessa eri työpaikassa. Tutkinnon edellyttämä ammattitaito osoitetaan näytöillä, jotka annetaan työpaikoilla.
Suoritat lähihoitajatutkinnon kaksi pakollista osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Niiden aikana saavutat ammatillisen perusosaamisen: osaat tukea, kasvattaa, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan.
Näiden tutkinnon osien jälkeen siirrytään osaamisaloille:
- ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
- lapsen ja nuoren kasvatuksen ja hoidon osaamisala
- mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
- sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
- suunhoidon osaamisala
- vammaistyön osaamisala
Lisäksi suoritat Yhteiset tutkinnon osat ja Valinnaisen tutkinnon osan. Ne / niistä osa voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi. Heti opintojen alkuvaiheessa laadit yhteistyössä opettajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS, johon kirjataan aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.
Opiskelu on päätoimista, ja se kestää keskimäärin joulukuuhun 2024. Opintojen kesto on kuitenkin yksilöllinen, joten henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti opiskeluaika voi olla lyhyempi tai pidempi.
Tutkinto on valmis, kun kaikki opinnot ja näytöt on suoritettu hyväksytysti.
Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojen ohessa. Lisäksi työnantajat solmivat opiskelijoidemme kanssa oppisopimuksia kesäksi tai tutkinnon osaan tai opinnot loppuun saattamiseksi.
Tutkinnon suoritettuasi olet oikeutettu käyttämään nimikesuojattua ’lähihoitaja’ ammattinimikettä, ja rekisteröitymään sekä Terhikki että Suosikki -tietokantoihin.
Lähihoitajaopinnot antavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin esimerkiksi sairaanhoitajaksi. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.
Katso tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7854765/reformi/tiedot
Katso opiskelijatarinat näistä linkeistä:
https://youtu.be/fsQvUQN2Hgg
https://youtu.be/nIVmXcRwvgQ
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Esteenä lähihoitajakoulutukseen osallistumiselle voivat olla psyykkinen tai fyysinen sairaus, krooninen ihottuma sekä päihdeongelma tai –riippuvuus.
Tutustu etukäteen tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin: http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
Soveltuvuustestien yhteydessä Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja milloin tahansa hakeutumisen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.
Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää, että sinulla on jo opiskeluaikana rokotussuoja tuhka- ja vesirokkoa sekä hinkuyskää vastaan. Lisäksi työnantaja voi edellyttää muitakin rokotuksia. Vaadittavat rokotukset ovat sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).
Rokotussuojan edellyttämiseen ja todentamiseen on säädetty uusi, väliaikaisesti voimassa oleva pykälä 48 a. Säännöksen tavoitteena on suojata asiakkaiden ja potilaiden sekä työntekijöiden henkeä ja terveyttä. Tartuntatautilain 48 a § koskee työntekijöiden lisäksi myös viranhaltijoita sekä työharjoittelussa olevia opiskelijoita. Säännös on voimassa ajalla 1.1.2022–31.12.2022. Niissä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, työskentelevän tulee 1.2.2022 alkaen osoittaa, että hänellä on:
- Kaksi rokoteannosta ja suosituksenmukainen tehosteannos
- Sairastettu covid-19-tauti ja kaksi rokoteannosta
- Alle kuuden kuukauden sisällä sairastettu, laboratoriovarmistettu covid-19- tauti
Työntekijältä, joka ei lääketieteellisistä syistä voi rokotteita ottaa: Ennen työvuoroon saapumista enintään 72 tuntia aikaisemmin otetun covid-19 – testin negatiivinen tulos. (THL, suositus 21.1.2022) Sääntely koskee myös niitä työntekijöitä (esim. siivoushenkilöstöä), jotka tehtäviään hoitaessaan voisivat aiheuttaa asiakkaalle tai potilaalle covid-19-tartuntariskin esimerkiksi ollessaan hänen kanssaan samassa tilassa tai huoneessa.
Yksiköt ja tehtävät, jossa tällä hetkellä edellytetään tartuntatautilain 48 a § väliaikaisen soveltamisen tarkoittamaa rokotussuojaa voivat olla esimerkiksi sairaalaosasto, suun terveydenhuolto, fysioterapia ja toimintaterapia, ikäihmisten tehostetun palvelunasumisen yksiköt, kotihoito ja kotihoidon ryhmäkodit, kehitysvammaisten asumispalvelut ja toimintakeskukset.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen viimeistään sunnuntaina 31.7.2022.
Täytä hakemus huolellisesti, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen. Kutsu testaukseen tulee sähköpostiisi, joten seuraathan omia saapuneita lähetyksiä aktiivisesti.
Soveltuvuuskoepäivä on torstai 4.8.2022 klo 9.00. Koe pidetään Seinäjoella Suupohjantien toimipisteessä.
Soveltuvuuskoepäivän aikana arvioimme hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisua sekä ongelmaratkaisutaitoja. Lisäksi kartoitamme hakijan terveyttä ja toimintakykyä.
Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä (B1.1.) niin puheen kuin kirjoittamisen osalta. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, suomenkielen taitosi testataan tarvittaessa erillisenä kielitestauspäivänä.
Tutustu Sora-lainsäädännön terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä
http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
Opiskelijan tulee esittää myös rikosrekisteriote koulutuksen aikana, jos opintoihin liittyy työharjoittelua alaikäisten parissa.
Koulutus alkaa maanantaina 8.8.2022.

Lisätietoja

Opinto-ohjaajat tavoitettavissa:
27.7.2022 lähtien Riina Lahti p. 040 868 0177, riina.lahti(at)sedu.fi
1.8.2022 lähtien Saija Pellinen p. 040 868 0612, saija.pellinen(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut, p. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi