Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto perustason ensihoidon osaamisala perustason ensihoitaja

Ammattinimike
Perustason ensihoitaja
Aloituspäivä
01.08.2023
Toimipiste
Seinäjoki
Haluatko vastuullisen työn, jossa tarvitaan reaktionopeutta? Uskallat tehdä päätöksiä ja kestät paineita. Onko sinulla hyvä terveys ja haluat pitää toimintakyvystäsi ja työhyvinvoinnistasi hyvää huolta läpi työuran?

Perustason ensihoitajana huolehdit sairauskohtauksen saaneen tai vammautuneen ensihoitopotilaan peruselintoiminnoista eri toimintaympäristöissä esim. kuljetuksen aikana. Ensihoitajana osaat edistää kokonaisvaltaisesti potilaiden terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia, kuntoutumista ja toimintakykyä sekä kohdata potilaan omaiset haastavissakin tilanteissa.

Tulevaisuuden työpaikkasi voi olla perustason ambulanssissa tai hoitotason ambulanssissa ensihoitajan työparina.
Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.
Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutukseen Sedun jatkuvan haun kautta.
Haluatko vastuullisen työn, jossa tarvitaan reaktionopeutta? Uskallat tehdä päätöksiä ja kestät paineita. Onko sinulla hyvä terveys ja haluat pitää toimintakyvystäsi ja työhyvinvoinnistasi hyvää huolta läpi työuran?
Perustason ensihoitajana huolehdit sairauskohtauksen saaneen tai vammautuneen ensihoitopotilaan peruselintoiminnoista eri toimintaympäristöissä esim. kuljetuksen aikana. Ensihoitajana osaat edistää kokonaisvaltaisesti potilaiden terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia, kuntoutumista ja toimintakykyä sekä kohdata potilaan omaiset haastavissakin tilanteissa. Pystyt toimimaan moniammatillisessa työryhmässä ja yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.
Tulevaisuuden työpaikkasi voi olla perustason ambulanssissa tai hoitotason ambulanssissa ensihoitajan työparina.
Opiskelupaikka Sedussa: Seinäjoki, Suupohjantie. Haet suorittamaan Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suoraan perustason ensihoidon osaamisalalle. Koulutukseen järjestetään soveltuvuuskoe, jonka perusteella opiskelijavalinta tehdään. Perustason ensihoitaja rekisteröidään Valviran rekisteriin lähihoitajana.
Sosiaali- ja terveysalan opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.   
Keskeistä opiskelusisältöä:
- perushoidollinen osaaminen
- vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot sekä tiimityöskentelytaidot
- vastuullisuus ja ongelmanratkaisutaidot
- tiedonhallintataidot
- ensihoitopotilaan kohtaaminen, potilaan tilan arviointi ja hoito erilaisissa sairauskohtauksissa ja vammautumisissa
- anatomia ja fysiologia sekä lääkehoito
- aseptisten työmenetelmien hallinta
- hoito- ja lääkintälaitteiden käyttö sekä päivittäinen huolto
- viranomaisverkon viestintälaitteiden käyttö
Perustason ensihoidon osaamisalan opintoihin sisältyy ajoharjoittelua ambulanssilla (ajokortiksi suositellaan C1-luokkaa)
Katso, miten opettaja Pasi Jaskari kuvaa perustason ensihoitajien koulutusta https://youtu.be/dw-Z7ZXMqU4
Seuraa IG-kanavaa, niin tutustut opiskeluarkeen (at)seduensihoito 
Opintojen rakenne  
Tutkinto muodostuu tutkinnon osista.
Perustason ensihoitajan opinnot
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
- Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 25 osp
- Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 30 osp
Perustason ensihoidon osaamisala
- Ensihoidossa toimiminen 40 osp
- Akuuttihoitotyössä toimiminen 35 osp
- Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp (eri vaihtoehtoja)
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp mm. äidinkieltä, matematiikkaa, vieraita kieliä, liikuntaa 
Ks. tutkinnon rakenne https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne
Sosiaali- ja terveysalalla valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 5/2018). Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta. Katso lisää http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
Perustason ensihoitaja rekisteröidään Valviran rekisteriin lähihoitajana.
Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web  
Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Katso lisää https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Vaylaopinnot---silta-ammattikorkeakouluun  
Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.   
Sedu kuuluu olympiakomitean huippu-urheiluverkostoon. Seinäjoella sinun on mahdollista yhdistää tavoitteellinen urheilu perustason ensihoitajan opintoihin. Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian kanssa toimii sinun eduksesi. Katso lisää https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Urheile-ja-opiskele
Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.   
Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.   
Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.
Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutukseen Sedun jatkuvan haun kautta.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon järjestetään Sedussa soveltuvuuskoe.

Lisätietoja

Sedu Suupohjantie opinto-ohjaaja Saija Pellinen, puh. 040 868 0612, saija.pellinen(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi