Hae koulutusta

Hae laajasta koulutustarjonnastamme juuri sinulle sopiva opiskelupaikka.

Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala

Aloituspäivä
Alkaa 05.08.2019
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
180 osp
Kenelle?
Yhteishaku 2019: Peruskoulun tai vastaavan oppimäärän suorittaneille
Sisältö
Pakolliset tutkinnot osat:
- Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
- Toimintakyvyn ylläpitämine ja edistäminen
- Ensihoidossa toimiminen
- Akuuttityössä toimiminen
Valinnaisia tutkinnon osia on valittavana kiinnostuksen mukaan.
Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689879
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.
Miksi Sedu?
Sedussa tehdään monipuolista yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä muiden toisen asteen koulutuksenjärjestäjien ja ammattikorkeakoulun kanssa. Sedussa voit opiskella osan opinnoista ulkomailla. Opettajat Sedussa ovat omistautuneet alalle, ja he kehittävät alan oppimisympäristöjä tavoitteellisesti.
Perustason ensihoitajan tyypillisiä työympäristöjä ovat ambulanssi, päivystysvastaanotto, sairaaloiden poliklinikat, akuuttivuodeosasto ja leikkausosasto. Perustason ensihoitajan työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset.
Mitä saat?
Perustason ensihoidon osaamisalaopintoihin haetaan suoraan yhteishaussa. Tutkinto, jonka suoritat, on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Valmistut perustason ensihoitajaksi, mutta Valviran rekisteriin perustason ensihoitajat rekisteröidään lähihoitajina.
Oppiminen koulussa (teoriatunnit, taitopajat, käytännön harjoitukset, projektit ja simulaatioharjoitukset) ja työpaikoilla vuorottelevat.
Perustason ensihoidon osaamisalassa keskitytään ensihoitopotilaan kohtaamiseen, tilan arviointiin ja hoitoon erilaisissa sairaskohtauksissa ja vammautumisissa. Ihmisen anatomian ja fysiologian tuntemus sekä aseptisten työmenetelmien hallinta ovat keskeisiä.
Opintojen aikana harjaannutaan johtamaan tilannetta, toimimaan ryhmässä, tekemään päätöksiä paineisessa tilanteessa, toteuttamaan viranomaisyhteistyötä sekä huolehtimaan omasta toimintakyvystä.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 5/2018). Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta.
http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
Seuraavassa on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon:
* sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
* sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
* veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
* päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
Mitä on hyvä tietää?
Osaamisalan opintoihin sisältyy ajoharjoittelu ambulanssilla, joten opiskelijalla tulee olla B-luokan ajokortti osaamisalan opintojen aikana. Tutkinnon suorittamisen edellytys on vähintään B-luokan ajokortin hankkiminen omalla kustannuksella ennen hälytysajoneuvon kuljettamisen opintojen aloittamista.
Opintojen aikana työskennellään yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyö voi aiheuttaa tarpeen pyytää poliisia tekemään opiskelijaa koskeva suppea turvallisuusselvitys yhteistyön mahdollistamiseksi.
Opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla.
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Hae yhteishaussa 19.2. - 12.3.2019 www.opintopolku.fi
Peruskoulupohjaiseen koulutukseen haet aina perusopetuksen päättötodistuksella. Mikäli sinulla on osasuorituksia lukiosta tai ammatillisesta perustutkinnosta, haet silti perusopetuksen päättötodistuksella.
Opiskelijoiksi hakeutuville pidetään soveltuvuuskoe 6. - 8.5.2019 Seinäjoella. Hakijoille lähetetään kutsu postitse. Tarkempi osoite soveltuvuuskokeelle mainitaan kutsussa. Soveltuvuuskokeella testataan alalle soveltuvuutta ja motivoituneisuutta. Soveltuvuuskoe on maksuton.
Kokeesta voi saada pisteitä 0 - 10. Kaikkien perustason ensihoidon osaamisalan opintoihin hakevien tulee osallistua pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin. Mikäli saat hylätyn soveltuvuuskoetuloksen (et osallistunut kokeeseen tai yhdestäkin kokeen osa-alueesta pistemääräksi tulee 0 pistettä), niin et voi tulla valituksi perustason ensihoidon osaamisalan opintoihin.
Kokeen osa-alueet ovat:
* fyysinen toiminnallinen osuus 4 p
* ainekirjoitus 1 p
* aikarajoitettu kirjallinen tehtävä 1 p
* ryhmätehtävä (simuloitu vuorovaikutustilanne) 2 p
* haastattelu 2 p
* terveydenhoitajan haastattelu, ei pisteitä
Lisätietoja
Sedu Hakijapalvelut p. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi