TUVA - Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Ammattiala
Valmentava koulutus ja maahanmuuttajakoulutus
Opiskelutapa
Lähiopiskelu
Aloituspäivä
02.08.2022
Koulutuspaikka
Kurikka

Kenelle?

Yhteishaku: Koulutus on tarjolla kevään 2022 yhteishaussa.
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu seuraaville kohderyhmille:
- oppivelvollisille ja muille ilman toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta,
- opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame
- opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi.
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville oppijoille, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen yhdistävän nivelvaiheen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet opiskella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen, selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintojen ja työelämään liittyvien toiveiden ja tavoitteiden suhteen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto.
Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijan jatko-opintojen ja uran valintaa. Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään.
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan opiskelu/tutkintokielen taitoja ja eri tiedonalojen tekstitaitoja sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja siten, että hänellä on riittävät edellytykset opiskella toisen asteen koulutuksessa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kiinnostusta ja motivaatiota elinikäiseen oppimiseen.
TUVA-koulutus on hyvä paikka rakentaa kestävää pohjaa itselle ja ammattiuralle. Sedussa on paljon mahdollisuuksia tutustua ammatillisen koulutuksen eri vaihtoehtoihin.
Sedussa TUVA-koulutusta järjestetään Kurikassa, Lapualla, Seinäjoella ja Ähtärissä.
Kaikille opiskelijoille maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Tähän koulutukseen voi hakea kevään 2022 yhteishaussa.

Lisätietoja

Virpi Lammassaari, puh. 040 868 0771
Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi