Talotekniikan erikoisammattitutkinto näytöillä Ilmanvaihtoasentaja (EAT)

Ammattiala
Puu ja rakentaminen
Koulutustyyppi
Erikoisammattitutkinto
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
180 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu työssäkäyville henkilölle, jolla on LVI-alan koulutus ja sekä riittävä alan työkokemus. Työtehtävien tulee sisältää esimies-/työnjohtotehtäviä sekä toimimista rakennustyömaalla ilmanvaihtojärjestelmäurakan käytännön järjestämiseen liittyvissä, vastuullisissa tehtävissä. Henkilökohtaistamisen yhteydessä varmistetaan valmiudet suoraan näytöillä suoritettavaksi. Mikäli valmiudet ovat vajaat kartoitetaan valmistavan koulutuksen tai työtehtävien laajentamisen tarve.

Mitä saat?

Tavoitteena on osoittaa ammattitaito näytöillä työtehtävissään. Talotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut ilmanvaihtosentaja (EAT) kykenee vastaamaan ilmanvaihtoasennusurakan käytännön järjestämisestä ja asennustyön laadunhallintaan liittyvistä tehtävistä rakennustyömaalla. Hän osaa myös huolehtia viranomaisyhteyksistä ja yhteistoiminnasta muiden sidosryhmien kanssa.
Ilmanvaihtoasentaja (EAT) toimii rakennustyömaalla ilmanvaihtojärjestelmän putkiasennusurakan käytännön järjestämiseen liittyvissä, vastuullisissa tehtävissä. Hän vastaa töiden toteutuksesta ja työryhmän jäsenten ohjaamisesta asetettujen aikataulu- ja kustannustavoitteiden, sekä työtä koskevien säännösten ja laatuvaatimusten mukaisesti. Lisäksi hän luo edellytykset ilmanvaihtojärjestelmän asennusten turvalliselle toteutukselle, huolehtii työympäristöön liittyvistä järjestelyistä ja työn kannalta tarpeellisten materiaalivirtojen ohjaamisesta.
Talotekniikan erikoisammattitutkinto, Talotekniikkaurakoinnin osaamisala, 180 osp
Ilmanvaihtoasentaja EAT näyttössä suoritetaan seuraavat tutkinnon osat:
Taloteknisen asennustyön laadun varmistaminen ja työryhmän ohjaaminen, 60 osp
Taloteknisen asennustyön talouden hallinta, 60 osp
Ilmanvaihtourakan käytännön järjestäminen, 60 osp
Sinulla on mahdollisuus hakea Työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä, kun olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen erikoisammattitutkinnon ja täytät vaadittvat ehdot. kts. www.tyollisyysrahasto.fi . Stipendin suuruus on 400 € ja on veroton.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Jatkuva haku. Kutsutaan haastatteluun, jossa kartoitetaan onko riittävä osaaminen ja sellaiset työtehtävät, joissa osaaminen voidaan näyttää.

Lisätietoja

Opettaja Milla Peltola puh. 040 868 0129 tai opettaja Leena Tuomisto puh. 0400 761 952
s-posti: etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Sedu hakutoimisto
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi