Teknisen suunnittelun perustutkinto suunnitteluassistentti

Ammattinimike
Suunnitteluassistentti
Aloituspäivä
08.09.2021
Toimipiste
Seinäjoki
Suunnitteluassistenttina piirrät teknisiä piirustuksia ja kuvia sekä laadit 3D-mallinnuksia esimerkiksi rakennusalan tarpeisiin. Tarkkuutta vaativa ja vastuullinen työ on myös puhtaaksi piirtämistä, korjausten tekemistä, sekä piirustusten ja muiden asiakirjojen ylläpitämistä ja arkistointia. Suunnitteluassistenttina laadit teknisiin suunnitelmiin liittyviä julkaisuja, kuten ohje- ja huoltokirjoja sekä esitteitä.
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat hankkia osaamista cad-suunnittelussa ja 3D-mallinnuksessa. Saatat myös harkita rakennusalan opintoja ammattikorkeakoulussa. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa cad-osaamista, mutta osaat tietokoneen käytön.
Tässä koulutuksessa suuntaudutaan rakennustekniseen suunnitteluun.
Koulutuksessa suoritat seuraavat tutkinnonosat; Suunnitteluprojektissa toimiminen ja Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen. Lisäksi valitset seuraavista tutkinnon osista; Tilasuunnittelussa toimiminen, Rakenne- ja valmisosarakentamisen suunnittelussa toimiminen, 3D-mallin muodostaminen ja tulostaminen, Virtuaalitodellisuuksien ja visualisointien tekeminen, Ohjelmistotuki. Tutkintoon voidaan sisällyttää tutkinnon osa myös toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta ja korkeakouluopintoja. Meillä voit myös yhdistää ammatillisen tutkinnon ja AMK-opinnot.
Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti ja suunnitelmassa (HOKS) huomioidaan aikaisempi osaaminen ja koulutus.
Opetus on joustavaa ja voit kouluttautua työn ohessa, sillä koulutusta järjestetään 1-2 iltana viikossa. Opinnot suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti ja ne kestävät noin 2 vuotta riippuen aiemmin hankitusta osaamisesta ja omasta opiskelutahdista. Opinnot sisältävät itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja. Tutkinto suoritetaan käytännön työtehtävissä.
Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin sinulla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voit solmia oppisopimuksen.
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Aloituspäivä on 8.9.2021, hakuaika päättyy 15.8.2021.

Lisätietoja

Erkki Erkinheimo
p. 040 8680804
erkki.erkinheimo(at)sedu.fi
Kysy myös mahdollisuudesta oppisopimukseen: p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.
Sedu hakijapalvelut
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakijapalvelut(at)sedu.fi