Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Ammattiala
Tieto- ja viestintätekniikka
Koulutustyyppi
Ammattitutkinto
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
03.10.2022
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen laajuus max
150 osp

Kenelle?

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka olet suorittanut aiemmin alan perustutkinnon tai hankkinut työelämässä vastaavat perustiedot ja -taidot.

Mitä saat?

Voit valinnoistasi riippuen erikoistua tietoverkkojen, tietojärjestelmien, kyberturvallisuuden, hyvinvointiteknologian, data-analytiikan ja koneoppimisen tai ohjelmistokehityksen asiantuntija- tai konsultointitehtäviin. Voit valmistuttuasi toimia monipuolisesti erilaisissa tieto- ja viestintätekniikan työtehtävissä.
Koulutukseen sisältyy yksi pakollinen ja maksimissaan kolme valinnaista tutkinnon osaa.
Pakollinen tutkinnon osa:
• Tieto- ja viestintätekniikan toimintaympäristössä toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat valitset seuraavista:
• Tietoverkkoasiantuntijana toimiminen
• Ohjelmistosuunnittelu ja ohjelmistokehitysprojektin hallinta
• Tieto- ja viestintätekniikan ratkaisujen konsultointi
• Tieto- ja runkoverkkoasennukset
• Tilaturvallisuusjärjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen
• Järjestelmäasiantuntijana toimiminen
• Kyberturva-asiantuntijana toimiminen
• Sovellusasiantuntijana toimiminen
• Hyvinvointiteknologia-asiantuntijana toimiminen
• Datan käsittely ja koneoppimisen hyödyntäminen
• Ohjelmiston testaus
Kts. valtakunnalliset tutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto - ePerusteet (opintopolku.fi)
Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.
Voit suorittaa tutkinnon ja koulutuksen myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa teet tutkinnon tai sen osan edellyttämiä työtehtäviä vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040868 0631.
Osoitat osaamisesi työpaikalla aidoissa työtehtävissä tai tarvittaessa oppilaitosympäristössä. Osaamistasi arvioivat koulutuksen järjestäjän edustaja ja työelämän edustaja.
Oppisopimuksella suoritettava koulutus on maksuton. Ilman oppisopimusta koulutuksen osallistumismaksu on 350 €. Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattitutkintostipendiä 414 €: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/ .
Lisätietoja opintojen rahoituksesta: http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Opintojen-rahoitus .

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakijalta vaaditaan edeltävää osaamista: alan perustutkinto tai työelämässä hankitut vastaavat perustiedot ja -taidot.
Aiemman työkokemuksen laatu ja määrä vaikuttavat. Täytä hakemus huolellisesti.

Lisätietoja

Vastuuopettaja Mikko Annala, 040 680 7595
Koulutuspäällikkö Jani Pusa, p. 040 680 7654