Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto IT-tukihenkilö

Ammattinimike
IT-tukihenkilö
Aloituspäivä
02.08.2022
Toimipiste
Seinäjoki
IT-tukihenkilö osaa toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän toimii osana tietohallintoa sekä auttaa käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä.
Koulutus on tarjolla seuraavan kerran yhteihaussa 2022.
IT-tukihenkilönä tehtävänäsi on ylläpitää, neuvoa ja opastaa. Toimit osana organisaation tietohallintoa antaen teknistä tukea IT-palveluiden käyttäjille sekä ylläpitäen organisaation tietojärjestelmiä. Työpaikkasi voi löytyä eri toimialojen yrityksistä, valtion tai kuntien organisaatioista, omasta yrityksestä tai erilaisista järjestöistä. Alan tyypillisiä työtehtäviä ovat neuvonta- ja koulutustehtävät, organisaation järjestelmätukitehtävät, verkkopalvelujen ylläpito ja kehittäminen sekä alan laitteiden ja ohjelmistojen myynti.
Keskeinen opiskelusisältö:
* Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät
* Teknisessä tukipalvelussa toimiminen
* Järjestelmätuessa toimiminen
* Tietoteknisen ratkaisun myynti
* Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen
* Yrityksessä toimiminen
Tieto- ja viestintätekniikassa tärkeää on:
* yhteistyö- ja ryhmätyötaidot
* asiakaspalvelutaidot
* kyky itsenäiseen työskentelyyn
* looginen ajattelukyky ja ongelmanratkaisutaito
* yrittäjähenkisyys
* viestintä- ja vuorovaikutustaidot
* liiketaloudellinen ajattelukyky
* auttamisen halu ja taito
Opinnot ovat laajuudeltaan 180 osp, josta 145 osp on ammatillisia tutkinnon osia ja ja 35 osp yhteisiä tutkinnon osia. Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/6779583 .
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutus on tarjolla seuraavan kerran yhteihaussa 2022.

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi