Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto IT-tukihenkilö

Ammattinimike
IT-tukihenkilö
Aloituspäivä
02.08.2022
Toimipiste
Seinäjoki
IT-tukihenkilö osaa toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän toimii osana tietohallintoa sekä auttaa käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä.
Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2022 yhteishaussa.
IT-tukihenkilönä tehtävänäsi on ylläpitää, neuvoa ja opastaa. Toimit osana organisaation tietohallintoa antaen teknistä tukea IT-palveluiden käyttäjille sekä ylläpitäen organisaation tietojärjestelmiä. Työpaikkasi voi löytyä eri toimialojen yrityksistä, valtion tai kuntien organisaatioista, omasta yrityksestä tai erilaisista järjestöistä. Alan tyypillisiä työtehtäviä ovat neuvonta- ja koulutustehtävät, organisaation järjestelmätukitehtävät, verkkopalvelujen ylläpito ja kehittäminen sekä alan laitteiden ja ohjelmistojen myynti.
Keskeinen opiskelusisältö:
* Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät
* Teknisessä tukipalvelussa toimiminen
* Järjestelmätuessa toimiminen
* Tietoteknisen ratkaisun myynti
* Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen
* Yrityksessä toimiminen
Tieto- ja viestintätekniikassa tärkeää on:
* yhteistyö- ja ryhmätyötaidot
* asiakaspalvelutaidot
* kyky itsenäiseen työskentelyyn
* looginen ajattelukyky ja ongelmanratkaisutaito
* yrittäjähenkisyys
* viestintä- ja vuorovaikutustaidot
* liiketaloudellinen ajattelukyky
* auttamisen halu ja taito
Opinnot ovat laajuudeltaan 180 osp, josta 145 osp on ammatillisia tutkinnon osia ja ja 35 osp yhteisiä tutkinnon osia. Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/6779583 .
Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Sinulla on mahdollisuus opiskella myös SeAMK:ssa ammattikorkeakouluopintoja ammatillisten opintojen yhteydessä ns. väyläopintoina. Voit valita väyläopinnoiksi sen alan opintoja, joita opiskelet Sedussa.
Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 6 viikkoa ja sen rahoitus tulee oppilaitoksen koordinoimista kansainvälisistä hankkeista. Sedusta lähtee vuosittain yli 300 opiskelijaa eripituisille ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde myös sinulle.  
Sinulla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissasi myös kotimaassa. Voit valita opintoja, joilla voit täydentää osaamistasi suunnataksesi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Tähän perustutkintoon voit hakea kevään 2022 yhteishaussa.

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi