Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto IT-tukihenkilö

Ammattinimike
IT-tukihenkilö
Aloituspäivä
02.08.2021
Toimipiste
Seinäjoki
IT-tukihenkilö osaa toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän toimii osana tietohallintoa sekä auttaa käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä.
Tähän perustutkintoon voit hakea yhteishaussa peruskoulun tai lukion oppimäärän suoritettuasi.
Koulutus on tarkoitettu myös sinulle, jolla on jo ammatillinen tutkinto ja kenties työkokemustakin ja haluat vaihtaa alaa. Opiskelet päiväkoulutuksessa
Keskeinen opiskelusisältö:
* Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät
* Teknisessä tukipalvelussa toimiminen
* Järjestelmätuessa toimiminen
* Tietoteknisen ratkaisun myynti
* Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen
* Yrityksessä toimiminen
Tieto- ja viestintätekniikassa tärkeää on:
* yhteistyö- ja ryhmätyötaidot
* asiakaspalvelutaidot
* kyky itsenäiseen työskentelyyn
* looginen ajattelukyky ja ongelmanratkaisutaito
* yrittäjähenkisyys
* viestintä- ja vuorovaikutustaidot
* liiketaloudellinen ajattelukyky
* auttamisen halu ja taito
Opinnot ovat laajuudeltaan 180 osp, josta 145 osp on ammatillisia tutkinnon osia ja ja 35 osp yhteisiä tutkinnon osia. Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/6779583 .
Kaikille opiskelijoille tarjotaan maksuton lounas. Sinulla on myös mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Sedussa Seinäjoella rakennetaan uutta.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon koulutus siirtyy väistötiloihin Seinäjoella.
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Tähän koulutukseen voit hakea seuraavan kerran kevään 2021 yhteishaussa.

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut p. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi
Sedun opinto-ohjaajat auttavat https://www.sedu.fi/fi/Yhteystiedot/Opinto-ohjaajat-ja-koulutusvalmentajat
Ammattiosaaja.fi http://www.ammattiosaaja.fi/tutkinnot-ja-ammatit/ammatinvalinta
TE-palvelujen ammatinvalintaohjelma https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/self-evaluation.xhtml