Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto tietoverkkoasentaja

Ammattinimike
Tietoverkkoasentaja
Aloituspäivä
03.08.2020
Toimipiste
Lapua
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suoritettuasi osaat alan tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävät sekä ohjelmistotuotannon ja asiakaspalvelua. Osaat myös huomioida työssäsi työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräykset sekä salassapitoon liittyvät määräykset. Tietoverkkoasentajana teet tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennuksia ja käyttöönottoa.
Tähän perustutkintoon voit hakea peruskoulun oppimäärän suoritettuasi.
Opit hallitsemaan tieto- ja tietoliikennejärjestelmien rakentamisen ja ylläpidon sekä varmistamaan niiden laadukkaan toiminnan. Eri kohderyhmille tehdyt palvelusovellukset ja järjestelmät vaikuttavat monien ihmisten arkeen. Tietoverkkoasentajana keskeiseen osaamiseesi kuuluvat langalliset ja langattomat tiedonsiirtomenetelmät, lähiverkot, pilvipalvelut ja erilaisten päätelaitteiden hallinta- ja asennustehtävät sekä sulautettujen järjestelmien ohjelmointi ja tuotteistaminen.
Tieto- ja viestintätekniikassa tärkeää on:
* turvalliset työtavat
* tietoturvallisuus
* monipuolinen kiinnostus tietoliikenteeseen ja tietotekniikkaan
* kiinnostus langattomaan viestintään
* oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn
* liiketaloudellinen ja yrittäjähenkinen toiminta
* joustava toiminta eri työympäristöissä
* kielitaito
Tieto- ja viestintätekniikan keskeisiä sisältöjä:
* ICT = information and communications technology, tieto- ja viestintäteknologia
* tietokoneet ja tietoverkot
* sulautetut järjestelmät
* asennus- ja ylläpitotyö
* elektroniikan, tietokonetekniikan ja tietoliikennetekniikan tuoreimmat tiedot
Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/6779583
Kaikille opiskelijoille tarjotaan maksuton lounas. Sinulla on myös mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen 31.8.2020 mennessä.
Opiskelijavalinnat tehdään viimeistään yhteishaun tulosten selvittyä kesäkuun puolessa välissä.

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut p. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi
Sedun opinto-ohjaajat auttavat https://www.sedu.fi/fi/Yhteystiedot/Opinto-ohjaajat-ja-koulutusvalmentajat
Ammattiosaaja.fi http://www.ammattiosaaja.fi/tutkinnot-ja-ammatit/ammatinvalinta
TE-palvelujen ammatinvalintaohjelma https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/self-evaluation.xhtml